2022

Kuva: Professori David Kohout pitämässä luentoa Tsekin urheiluoikeudesta Karlovan yliopistolla.
Kuva: Lauri Tarasti, Esa Schön ja Hannu Kalkas vuosikokouksessa 29.3.2022.

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2022

 

Vuosi 2022 oli takaisin normaaliin palaamisen vuosi kahden koronavirusvuoden jälkeen. Yhdistys pääsi pitkästä aikaa toteuttamaan opintomatkan matkakohteena Praha. Myös urheiluoikeuden pohjoismainen seminaari voitiin lykkäyksen jälkeen pitää Kööpenhaminassa. Myös yhdistyksen jäsentilaisuuksissa voitiin palata paikan päällä tapahtuviin kokoontumisiin.

 

Yhdistyksen hallinto

 

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2022 aikana kolme kertaa. Kaksi kokouksista pidettiin fyysisinä kokoontumisina ja kolmas verkossa järjestettynä kokouksena. Lisäksi hallitus käsitteli juoksevia asioita kokousten välisenä aikana sähköpostitse.

Hallituksen kokoonpano säilyi koko vuoden samana. Vuosikokous valitsi entisen hallituksen jatkamaan kokonaisuudessaan myös vuonna 2022.

Hallituksen muodostivat

Hannu Kalkas                        puheenjohtaja

Pia Ek                                   varapuheenjohtaja

Antti Aine                              jäsen

Petri Heikkinen                      jäsen

Elias Kajander                       jäsen

Johanna Karvinen                  jäsen       

Mika Palmgren                      jäsen

Olli Rauste                            sihteeri

 

Opintomatka Tokioon peruuntui

 

Yhdistyksen opintomatka Tokioon oli alun perin määrä toteuttaa 16.-21.4.2020. Matkalle ilmoittautui alun perin 17 yhdistyksen jäsentä.

Matka lykkääntyi koronaviruspandemian vuoksi useita kertoja. Lopulta hallitus teki päätöksen perua matka kokonaan, mikäli matkatoimistolta saadaan täysi palautus maksetuista ennakkomaksuista. Näin tapahtui ja matka peruttiin. Kaikki matkalle ilmoittautuneet jäsenet saivat ennakkomaksunsa takaisin.

 

Opintomatka Prahaan

 

Tokion opintomatkan peruunnuttua yhdistys toteutti 1.-4.9.2022 opintomatkan Prahaan. Matkalle osallistui 20 yhdistyksen jäsentä.

Matkan ohjelmaan kuului Karlovan yliopiston urheiluoikeuden professori David Kohoutin luento Tsekin urheiluoikeudesta sekä yhteisluento Tsekin urheiluoikeuden instituutin edustajien seurassa. Suomen urheiluoikeutta koskevan alustuksen piti yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Kalkas. Lisäksi keskimatkojen juoksija Kristiina Mäki kävi osanottajien hotellilla kertomassa kokemuksistaan tsekkiläisen ja suomalaisen urheilujärjestelmän eroista.

Matkan vapaamuotoiseen ohjelmaan kuului illanvietto Tsekin urheiluoikeuden instituutin edustajien kanssa, matkan suomalaisten osanottajien yhteinen illallinen, koripallon EM-kisojen alkulohkon ottelut Israel-Suomi ja Suomi-Puola sekä Tsekin liigan jalkapallo-ottelu Sparta Prahan kotistadionilla.

 

Urheiluoikeuden pohjoismainen seminaari Kööpenhaminassa

 

Urheiluoikeuden perinteinen pohjoismainen seminaari onnistuttiin lopulta koronaviruspandemian aiheuttaman tauon jälkeen järjestämään Kööpenhaminassa 28.-29.10.2022. Seminaarin teemana oli ”Lasten oikeudet urheilussa”. Seminaariin osallistui 11 yhdistyksen jäsentä. Suomalaisten alustukset pitivät Pia Ek, Olli Rauste ja Lauri Tarasti. Lisäksi Markus Manninen osallistui seminaarin paneelikeskusteluun.

 

Jäsentilaisuudet

 

Jäsenkunnalle järjestettyjä keskustelutilaisuuksia pidettiin vuoden 2022 aikana kolme.

Vuoden toiminta käynnistyi vuosikokouksen yhteydessä järjestetyllä jäsentilaisuudella 29.3.2022 Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:n vieraana. CAS:in välimies Olli Rauste alusti aiheesta ”Ajankohtaisia asioita CAS:ista: alaikäisen urheilijan rankaiseminen tapaus Kamila Valievan valossa ja Venäjän sulkeminen urheilutoiminnasta Ukrainan sodan vuoksi”.

Kevään toinen jäsentilaisuus järjestettiin 13.6.2022 Bolt Arenalla HJK:n vieraana. HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti alusti aiheenaan ”Jalkapallon superliigan taustatapahtumat ja uudistunut rahanjako Euroopan huippukilpailuissa”. Keskustelun jälkeen seurattiin Kansallisen liigan ottelua HJK-ONS.

Yhdistyksen perinteistä pikkujoulua vietettiin 29.11.2022 Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:n kokoustiloissa. Jalkapallon pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja Panu Autio alusti ajankohtaisista eettisistä asioista jalkapallon piirissä.

 

Urheiluoikeuden Lauri Tarasti -palkinto

 

Urheiluoikeuden Lauri Tarasti -palkinnolla palkittiin OTT Esa Schön väitöskirjastaan "Pelaajasopimus - Tutkimus joukkueurheilijoiden pelaajasopimusten tyypillisestä sisällöstä, erityispiirteistä ja oikeusvaikutuksista". Palkinto luovutettiin Schönille vuosikokouksessa 29.3.2022.

                  

Urheilu ja oikeus -vuosikirja

 

Yhdistyksen ”Urheilu ja oikeus” –vuosikirjasta julkaistiin jälleen uusi vuoden 2022 numero. Julkaisun päätoimittajana toimi edelleen Sammy Nurminen. Julkaisun laajuus oli tällä kertaa 200 sivua. Julkaisu sisälsi kahdeksan asiantuntija-artikkelia urheiluoikeuden eri aloilta. Artikkeleista yksi oli englanninkielinen ja yksi referee-artikkeli.

Edilex julkaisi vuosikirjan sähköisesti Edilex-tietopalvelussa yhdistyksen kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti.

 

Internet-kotisivut

 

Yhdistyksen omien internet-kotisivujen ylläpito jatkui aiemmilta vuosilta totuttuun tapaan. Kotisivuilla tiedotettiin jäsentilaisuuksista ja muusta yhdistyksen omasta toiminnasta. Kotisivuilla julkaistaan tietoja myös urheilijoiden oikeusavustajajärjestelmästä.

 

Urheilijoiden oikeusavustajajärjestelmän toiminta jatkui

 

Urheiluoikeuden yhdistys hallinnoi edelleen urheilijoiden oikeusavustajajärjestelmää. Oikeusavustajajärjestelmän toiminnasta on annettu erillinen toimintakertomus.

 

Haku lajiliittojen kurinpitoelimiin

 

Urheiluoikeuden yhdistyksestä on tullut urheilujärjestöjen suosima kanava hakea urheiluoikeudesta kiinnostuneita henkilöitä järjestöjen kurinpitoelimiin. Toimintavuoden aikana Suomen Pyöräilyliitto haki jäseniä omaan kurinpitoelimeensä yhdistyksen avulla.

 

Jäsenkunta

 

Yhdistyksen jäsenmäärä pysyi toimintavuoden aikana lähes ennallaan. Jäsenmäärä pieneni toimintavuoden aikana 227 jäsenestä 226 jäseneen.

Yhdistykseen liittyi vuoden 2022 aikana kahdeksan uutta jäsentä. Kolme jäsentä ilmoitti eroavansa yhdistyksestä. Kuuden jäsenen jäsenyys todettiin päättyneeksi jäsenmaksuvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Vuoden 2022 päättyessä yhdistykseen kuului 226 jäsentä.

 

Taloudellinen asema

 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne säilyi vuoden 2022 aikana vakaana. Yhdistyksen tavanomaisen toiminnan kulujäämä oli toimintavuonna noin 20.000 euroa. Jäsenmaksutulojen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toimintavuodelle myöntämän 15.000 euron suuruisen valtionavustuksen turvin yhdistys pystyi kuitenkin ylläpitämään toimintaansa aiemmilta vuosilta totutussa laajuudessa.

 

Helsingissä 9.3.2023

 

Urheiluoikeuden yhdistys ry:n hallitus

 

Hannu Kalkas                Pia Ek                            Antti Aine

 

Petri Heikkinen              Elias Kajander         Johanna Karvinen  

 

Mika Palmgren              Olli Rauste (sihteeri)