2003

 

URHEILUOIKEUDEN YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2003

 

Urheiluoikeuden yhdistyksen toiminta jatkui totutun vireänä yhdistyksen kymmenentenä toimintavuotena.

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2003 aikana seitsemän kertaa. Hallituksen muodostivat

Hannu Rautiainen                     puheenjohtaja

Kari-Pekka Tiitinen                   varapuheenjohtaja

Pekka Ilmivalta                        jäsen

Mika Palmgren                         jäsen

Kristiina Rintala-Jaalivaara        jäsen

Hilkka Salmenkylä                    jäsen

Pekka Timonen                        jäsen

Olli Rauste                              sihteeri

  

Yhdistyksen toiminnan päätapahtumia vuonna 2003 olivat  perinteinen urheilujuridiikan päivä sekä Hampuriin suuntautunut opintomatka. Vuoden 2003 aikana käynnistettiin myös keväällä 2004 edessä olevien yhdistyksen kymmenvuotisjuhlien valmistelut.

Yhdistyksen kansainvälinen toiminta sai jatkoa Hampuriin 24.-26.10.2003 suuntautuneella opintomatkalla. Matkalle osallistui 13 yhdistyksen jäsentä. Matkan ohjelmaan kuului muun muassa tutustuminen Hampurin uuteen monitoimiareenaan, jääkiekkoseura Hamburg Freezersin toimintaan sekä jalkapalloseura Hamburger Sportvereiniin.

Yhdistyksen kotimaisen toiminnan päätapahtuma oli yhdessä Helsingin yliopiston ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa 12.3.2003 järjestetty perinteinen urheilujuridiikan päivä.

Yhdistyksen toiminnan rungon muodostivat vanhaan tapaan jäsenkunnalle järjestetyt keskustelutilaisuudet. Näitä tilaisuuksia järjestettiin vuoden 2003 aikana viisi kertaa.

Yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 13.2.2003 järjestet­tiin keskustelutilaisuus aiheesta “urheilun oikeusturvalautakunnan tila ja tulevaisuus“. Tilaisuuden alustajina toimivat Lapin yliopiston professori Ari Huhtamäki sekä oikeusturvalautakunnan puheenjohtaja, oikeusneuvos Erkki-Juhani Taipale.

Kevään toinen jäsentilaisuus järjestettiin 10.4.2003 aiheesta "urheilijoiden agenttien toimintaan liittyvät oikeudelliset kysymykset". Tilaisuuden alustajana toimi FIFA:n rekisteröimä pelaaja-agentti Mika Palmgren. Kommenttipuheenvuoron esitti pelaaja-agentti Harri Kampman.

Kevään kolmas jäsentilaisuus järjestettiin 8.5.2003 Suomessa pelattujen jääkiekon MM-kilpailujen yhteydessä. Tilaisuudessa alusti NHL:n pelaajayhdistyksen markkinointijohtaja Ted Saskin aiheenaan "pelaajayhdistyksen rooli NHL:n toiminnassa".

Syksyn toiminta käynnistyi 15.10.2003 järjestetyllä jäsentilaisuudella, jonka aiheena oli "urheilu ja perusoikeudet". Tilaisuuden alustajana toimi Turun yliopiston professori Veli-Pekka Viljanen.

Vuoden viides jäsentilaisuus järjestettiin 11.12.2003 yhdistyksen perinteisen pikkujoulun yhteydessä. Suomen Antidopingtoimikunnan pääsihteeri Juha Viertola esitteli ADT:n uuden kansallisen antidopingsäännöstön. Lisäksi Helsingin yliopiston urheiluoikeuden professori Heikki Halila piti alustuksen urheilun oikeusturvalautakunnan uusista säännöistä.

Yhdistyksen jäsenlehdestä ”Urheilu ja oikeus” ilmestyi marraskuussa kuudes numero. Lehden päätoimittaja vaihtui toimintavuoden aikana, kun päätoimittajana lehden perustamisesta vuodesta 1998 lähtien toiminut Mika Palmgren jättäytyi syrjään. Urheilu ja oikeus -lehden uutena päätoimittajana aloitti professori Heikki Halila.

Lehti jaettiin yhdistyksen jäsenkunnan ohella entiseen tapaan myös Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n avainseurarenkaan jäsenille, oikeustieteellistä koulutusta antaville yliopistoille, ylimmille tuomioistuimille sekä keskeisimmille tiedotusvälineille.

Vuoden 2002 lopulla avattu yhdistyksen oma internet-kotisivu saavutti toimintavuoden aikana vakiintuneen aseman urheiluoikeuden harrastajien keskeisenä tietolähteenä. Kotisivulla tiedotettiin yhdistyksen toiminnasta sekä julkaistiin urheilun oikeusturvalautakunnan antamat päätökset.

Yhdistys teki toimintavuoden aikana myös merkittävän aloitteen esittäessään toukokuussa 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu ry:lle sekä eräille muille urheilujärjestöille suomalaisen urheilun oikeussuojajärjestelmän uudistamista. Aloite johti urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen muuttamiseen SLU:n syyskokouksessa.

Yhdistys jätti lokakuussa SLU:n pyynnöstä myös esityksen sellaisista henkilöistä, jotka yhdistyksen käsityksen mukaan ovat soveliaita toimimaan urheilun oikeusturvalautakunnan jäseninä. Yhdistyksen esitys sai suopean vastaanoton, sillä lähes kaikki yhdistyksen esittämät henkilöt valittiin SLU:n syyskokouksessa lautakunnan jäseniksi vuosille 2004-2007.

Yhdistyksen jäsenmäärä jatkoi vuonna 2003 tasaista kasvuaan. Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 16 uutta jäsentä. Kolmen jäsenen jäsenyys katsottiin päättyneeksi jäsenmaksuvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi. Vuoden 2003 alkaessa yhdistykseen kuului 101 jäsentä ja vuoden päättyessä 114 jäsentä.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne säilyi vuoden 2003 aikana vakaana. Yhdistyksen toiminnallinen kulujäämä oli vuonna 2003 noin 12.400 euroa. Opetusministeriön toimintavuodelle myöntämän 12.000 euron suuruisen valtionavustuksen turvin yhdistys pystyi kuitenkin ylläpitämään toimintaansa nyt toteutuneessa laajuudessa.

Yhdistyksen oman varainhankinnan rungon muodostivat entiseen tapaan jäsenmaksutulot sekä ilmoitus- ja myyntitulot yhdistyksen julkaisuista.

Tilikauden päättyessä yhdistyk­sellä oli rahavaroja 16.365 euroa.

 

Helsingissä 20.1.2004

 

Urheiluoikeuden yhdistys ry:n hallitus

 

Hannu Rautiainen             Kari-Pekka Tiitinen                 Pekka Ilmivalta

Mika Palmgren                 Kristiina Rintala-Jaalivaara      Hilkka Salmenkylä

Pekka Timonen                Olli Rauste (sihteeri)