Jäsenyys

 

 

Urheiluoikeuden yhdistyksen jäseniksi voidaan sääntöjen 4 §:n mukaan hyväksyä urheilujuridiikkaan perehtyneitä, yhdistyksen tarkoitusperistä kiinnostuneita yksityisiä henkilöitä.

Jäsenyys tuottaa oikeuden osallistua yhdistyksen keskustelutilaisuuksiin sekä yhdistyksen järjestämille opintomatkoille. Jäsenille postitetaan yhdistyksen jäsentiedotteet sekä Urheilu ja oikeus -vuosikirja. Jäsenillä on myös oikeus anoa yhdistykseltä avustusta yhdistyksen toimialaan kuuluviin hankkeisiin, esimerkiksi ulkomaiseen seminaarimatkaan.

 

 

Jäsenen maksuvelvollisuudet

 

Jäseniksi hyväksytyiltä peritään liittymismaksu, jonka suuruus on 15 euroa. Lisäksi kaikki jäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenmaksun suuruus on 30 euroa / vuosi.

Jäsenmaksu peritään vuosittain loppukeväällä tai alkukesästä yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen. Jäsenmaksuvelvollisuuden täyttämistä valvotaan ja jäsenmaksunsa laiminlyöneiden jäsenten jäsenyys yhdistyksessä todetaan päättyneeksi, mikäli jäsenmaksua ei suoriteta maksumuistutuksen jälkeenkään.

Uusien jäsenten jäsenmaksuvelvollisuuden alkamisen osalta hallitus on tehnyt periaatepäätöksen, jonka mukaan uusilta jäseniltä peritään jäsenmaksu heti ensimmäiseltä vajaalta toimintavuodelta, jos jäseneksi hyväksyminen tapahtuu viimeistään syksyn ensimmäisessä hallituksen kokouksessa, joka pidetään yleensä syyskuussa. Tätä ajankohtaa myöhemmin jäseneksi hyväksyttäviltä henkilöiltä peritään jäsenmaksu ensimmäistä kertaa vasta seuraavalta vuodelta.

 

Kuinka jäseneksi pääsee?

 

Jäseneksi haluavan tulee täyttää jäsenhakemuskaavake ja toimittaa se yhdistyksen sihteerille. Yhdistyksen hallitus käsittelee kulloinkin vireillä olevat jäsenhakemukset kokouksissaan. Hallituksen päätöksestä tiedotetaan hakijalle.

Käytännössä yhdistyksen hallitus on edellyttänyt jäseniksi hyväksytyiltä henkilöiltä yliopistollista loppututkintoa. Opiskelijoita ei ole hyväksytty jäseniksi. Yhdistyksen jäseniksi on hyväksytty myös muun kuin oikeustieteellisen loppututkinnon suorittaneita henkilöitä.

Loppututkinnon ohella jäseniksi hyväksytyiltä henkilöiltä on edellytetty jollakin tavoin ilmenevää liittymää urheiluun ja sen oikeudellisiin kysymyksiin. Tällaiseksi liittymäksi on katsottu esimerkiksi toimiminen urheiluseuran tai -järjestön toimielimissä tai yksittäisten urheilijoiden avustajana oikeudellisissa kysymyksissä.

Jäsenhakemuskaavakkeen löydät täältä.