2014

 

 

 

VUOSIKERTOMUS 2014

 

Vuosi 2014 oli merkittävä virstanpylväs Urheiluoikeuden yhdistyksen toiminnassa. Yhdistyksen perustamisesta vuonna 1994 tuli kuluneeksi 20 vuotta. Pyöreitä vuosia juhlistettiin monin eri tavoin yhdistyksen toiminnassa.

 

Yhdistyksen hallinto

 

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana kolme kertaa. Hallituksen muodostivat

 

Hannu Rautiainen                 puheenjohtaja

Hannu Kalkas                         varapuheenjohtaja

Pia Ek                                        jäsen

Elias Kajander                         jäsen

Samuli Miettinen                     jäsen                         

Mika Palmgren                        jäsen

Hilkka Salmenkylä                  jäsen

Olli Rauste                               sihteeri

 

20-vuotisjuhlallisuudet

 

Yhdistyksen 20-vuotisjuhlaa vietettiin 22.10.2014 cocktail-tilaisuuden muodossa Valo-talon ravintola Erätauon tiloissa. Tilaisuus oli samalla jatkoa samana päivänä järjestetylle Urheilujuridiikan päivälle. Tilaisuuteen osallistui noin 30 yhdistyksen jäsentä ja sen eri sidosryhmien edustajaa.

Yhdistyksen pyöreitä vuosia juhlistettiin myös jakamalla ensimmäistä kertaa urheiluoikeuden elämänurapalkinto 13.1.2015 järjestetyssä Urheilugaalassa. Palkinnon saivat Urheiluoikeuden yhdistyksen perustajajäsenet, ministeri Lauri Tarasti ja professori Heikki Halila.

 

Urheilu ja oikeus -vuosikirja

 

Yhdistyksen ”Urheilu ja oikeus” –vuosikirja julkaistiin yhdistyksen 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tavanomaista juhlavammassa muodossa. Julkaisun laajuus oli juhlavuoden kunniaksi ennätysmäiset 361 sivua ja se julkaistiin kovakantisena. Julkaisu sisälsi 13 asiantuntija-artikkelia urheiluoikeuden eri aloilta. Vuosikirjan päätoimittajana toimi Markus Manninen.

Edilex julkaisi vuoden 2013 vuosikirjan toimintavuoden aikana sähköisesti Edilex-tietopalvelussa yhdistyksen kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti.

 

Jäsentilaisuudet

 

Yhdistyksen jäsenkunnalle tarkoitettuja keskustelutilaisuuksia järjestettiin vuoden 2014 aikana kolme kertaa.

Vuoden toiminta käynnistyi 12.3.2014 yhdistyksen vuosikokouksella Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n vieraana. Kokouksen yhteydessä järjestettiin jäsentilaisuus aiheesta "match fixing eli ottelutulosten sopiminen". Tilaisuuden alustajina toimivat KRP:n kansainvälisestä Interpol-yhteistyöstä vastaava Jouko Ikonen sekä urheilun integriteettikysymyksiä selvittävän eurooppalaisen komitean puheenjohtaja ylijohtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Kevään toinen jäsentilaisuus järjestettiin 11.6.2014 Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:n vieraana. Tilaisuuden aiheena oli ”Law and Community in the New Media Landscape: Critical Perspectives on Audiovisual Sports Coverage in the European Union”. Alustajana toimi aiheesta Helsingin yliopistossa väitellyt Anette Alén-Savikko.

Vuoden viimeisenä tilaisuutena jäsenkunta kokoontui viettämään yhdistyksen pikkujoulua 2.12.2014 perinteiseen tapaan Veikkaus Oy:n edustustiloihin. Tilaisuuden asia-aiheena oli ”urheilun oikeusturvalautakunnan viimeaikaista ratkaisukäytäntöä”. Alustajana toimi urheilun oikeusturvalautakunnan sihteeri Timo J. Ojala.

 

Urheilujuridiikan päivä

 

Yhdistys osallistui perinteiseen tapaan Urheilujuridiikan päivän järjestämiseen. Tilaisuus järjestettiin 22.10.2014 Valo-talolla Helsingissä. Tilaisuuden muina järjestäjinä toimivat Valo ry sekä Helsingin yliopisto.

 

Internet-kotisivut

 

Yhdistyksen omien internet-kotisivujen ylläpito jatkui aiemmilta vuosilta totuttuun tapaan. Kotisivuilla tiedotettiin jäsentilaisuuksista ja muusta yhdistyksen omasta toiminnasta. Ensimmäistä kertaa kotisivuilla julkaistiin myös valokuvia yhdistyksen toiminnasta.

 

Jäsenkunta

 

Yhdistyksen jäsenmäärä pysyi toimintavuonna lähes ennallaan. Yhdistykseen liittyi vuoden 2014 aikana 14 uutta jäsentä. Neljä jäsentä ilmoitti eroavansa yhdistyksestä. Kahdeksan jäsenen jäsenyys todettiin päättyneeksi jäsenmaksuvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi. Vuoden 2014 päättyessä yhdistykseen kuului 218 jäsentä.

Jäsenkunnan siirtyminen jäsenkirjeiden kirjepostituksesta ympäristöä säästävään sähköiseen postitukseen eteni toimintavuoden aikana merkittävästi. Vuoden 2014 lopussa enää 54 jäsentä eli 24,8 % jäsenkunnasta oli kirjepostituksen piirissä.

 

Taloudellinen asema

 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne säilyi vuoden 2014 aikana vakaana. Yhdistyksen tavanomaisen toiminnan kulujäämä oli toimintavuonna noin 17.000 euroa. Jäsenmaksutulojen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toimintavuodelle myöntämän 10.000 euron suuruisen valtionavustuksen turvin yhdistys pystyi kuitenkin ylläpitämään toimintaansa aiemmilta vuosilta totutussa laajuudessa.

 

Helsingissä 22.1.2015

 

Urheiluoikeuden yhdistys ry:n hallitus

 

Hannu Rautiainen         Pia Ek                          Elias Kajander

 

Hannu Kalkas             Samuli Miettinen              Mika Palmgren

 

Hilkka Salmenkylä         Olli Rauste (sihteeri)