Urheilijoiden oikeusavustajajärjestelmä

Urheiluoikeuden yhdistys ylläpitää järjestelmää, jonka avulla dopingrikkomuksesta epäillyt urheilijat ja muut yksityishenkilöt kuten valmentajat ja muut urheilijan taustahenkilöt voivat saada itselleen oikeudellisen avustajan asian käsittelyyn.

Oikeus avustajan saamiseen järjestelmän perusteella alkaa, kun henkilö saa Suomen urheilun eettiseltä keskukselta SUEKilta vastattavakseen selvityspyynnön epäillystä dopingrikkomuksesta.

Avustajan saamisesta kiinnostuneen henkilön tulee ottaa yhteyttä Urheiluoikeuden yhdistykseen. Yhdistys toimittaa avustajan saamiseen oikeutetulle henkilölle luettelon käytettävissä olevista avustajista sen jälkeen, kun henkilö on ensin maksanut yhdistyksen tilille 100 euron suuruisen omavastuuosuuden.

Dopingrikkomuksesta epäilty henkilö voi sen jälkeen valita luettelosta haluamansa avustajan ja ottaa yhteyttä avustajaan asian hoitamiseksi. Avustaja suorittaa asian hoitamisen edellyttämät toimenpiteet antidopingasioiden valvontalautakunnassa.

Avustajan palkkion maksaa Urheiluoikeuden yhdistys suoraan avustajan ilmoittamalle pankkitilille Opetus- ja kulttuuriministeriön tarkoitusta varten myöntämillä varoilla. Mahdollisista muista asian hoitamisen aiheuttamista kuluista dopingrikkomuksesta epäilty henkilö vastaa itse (esimerkiksi lääkärinlausunnot yms.).

Avustajan tehtävä päättyy antidopingasioiden valvontalautakunnan annettua asiassa päätöksensä. Järjestelmän avulla ei voi saada oikeudellista avustajaa dopingrikkomuksen käsittelyyn lajiliiton omissa kurinpitoelimissä tai valituksen tekemiseen urheilun oikeusturvalautakunnassa.

 

Jos olet urheilija tai muu henkilö, jota epäillään dopingrikkomuksesta, ja haluat saada itsellesi oikeusavustajan, toimi näin:

  1. Ota yhteys Urheiluoikeuden yhdistyksen oikeusavustajajärjestelmää hallinnoivaan henkilöön Olli Rauste, sähköposti olli.rauste@sok.fi, puhelin 010 76 82241.
  2. Oikeusavustajajärjestelmää hallinnoiva henkilö tarkistaa tapauksesi yksityiskohtien perusteella, onko sinulla oikeus saada itsellesi oikeusavustaja Urheiluoikeuden yhdistyksen kautta.
  3. Jos sinulla on oikeus avustajaan, maksa omavastuuosuus 100 euroa Urheiluoikeuden yhdistyksen pankkitilille (tilinumeron saat yhdistykseltä).
  4. Kun omavastuumaksusi näkyy yhdistyksen pankkitilillä, yhdistys toimittaa sinulle luettelon henkilöistä, jotka ovat lupautuneet toimimaan oikeusavustajina, sekä heidän yhteystietonsa.
  5. Ota yhteys haluamaasi oikeusavustajaan ja sovi asian hoitamisesta suoraan hänen kanssaan.

 

Oikeusavustajajärjestelmän säännöt löydät täältä.