2015

 

 

VUOSIKERTOMUS 2015

 

Vuosi 2015 merkitsi Urheiluoikeuden yhdistykselle paluuta arkeen 20-vuotisjuhlavuoden jälkeen. Yhdistyksen toiminta jatkui kuitenkin totutun aktiivisena. Vuoden aikana muiden muassa vaihtui yhdistyksen puheenjohtaja sekä käytiin opintomatkalla Amsterdamissa.

 

Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen puheenjohtaja vaihtui vuosikokouksessa 23.2.2015. Yhdistystä vuodesta 2002 alkaen johtanut Hannu Rautiainen vetäytyi syrjään ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Hannu Kalkas.

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana viisi kertaa. Hallituksen muodostivat

 

Hannu Kalkas                         puheenjohtaja

Pia Ek                                        varapuheenjohtaja

Petri Heikkinen                        jäsen

Elias Kajander                         jäsen

Samuli Miettinen                     jäsen                         

Mika Palmgren                        jäsen

Hilkka Salmenkylä                  jäsen

Olli Rauste                               sihteeri

 

Opintomatka Amsterdamiin

Vuoden tauon jälkeen yhdistys järjesti jäsenilleen opintomatkan. Matkakohteeksi valikoitui Amsterdam 5-8.3.2015. Matkalle osallistui 16 yhdistyksen jäsentä.

Matkan ohjelmaan kuului tutustuminen pelaajayhdistys Fifpron pääkonttoriin ja toimintaan sekä kolme hollantilaisten urheiluoikeuden asiantuntijoiden pitämää luentoa, joiden aiheina olivat FIFA:n uudet agenttisäännöt, jalkapallon kollektiiviset immateriaalioikeudet sekä prosessinjohto CAS:issa. Lisäksi matkan ohjelmaan kuului Hollannin Eredivisionin ottelun Ajax-Excelsior seuraaminen sekä tutustuminen Ajaxin stadioniin.

 

Urheiluoikeuden pohjoismainen seminaari Oslossa

Urheiluoikeuden pohjoismainen seminaari järjestettiin 31.10.-1.11.2015 Oslossa Norsk Idrettsjuridisk Föreningenin isännöimänä. Yhdistys lähetti seminaariin oman edustajansa.

Seminaarin yhteydessä sovittiin siitä, että seuraava urheiluoikeuden pohjoismainen seminaari järjestetään syksyllä 2017 Suomessa.

 

Jäsentilaisuudet

Yhdistyksen jäsenkunnalle tarkoitettuja keskustelutilaisuuksia järjestettiin vuoden 2015 aikana neljä kertaa.

Vuoden toiminta käynnistyi 23.2.2015 yhdistyksen vuosikokouksella Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n vieraana. Kokouksen yhteydessä järjestettiin jäsentilaisuus aiheesta "jalkapallon seuralisenssihakemusten käsittely". Tilaisuuden alustajana toimi Suomen Palloliiton seuralisenssipäällikkö Seppo Miettinen.

Kevään toinen jäsentilaisuus järjestettiin 21.5.2015 Yleisradio Oy:n vieraana. Tilaisuuden aiheena oli ”urheilun televisiointisopimukset muuttuvassa toimintaympäristössä”. Alustajana toimivat Yleisradion tapahtumaurheilun ja urheiluoikeuksien päällikkö Robert Portman, Yleisradion lakimies Elina Fagerlund sekä jalkapallon tv-oikeuksien välittäjänä toimiva KTM Arto Vallila.

Syksyn ensimmäinen jäsentilaisuus järjestettiin 29.9.2015 Turussa Vakuutusyhtiö IF:n vieraana. Tilaisuuden aiheena oli ”yleisurheilun Timanttiliigan osakilpailun hakuprosessissa huomioitavat seikat / Paavo Nurmi Games”. Alustajina toimivat varatuomari Rami Urho Turun Urheiluliitosta sekä manageri Harri Halme Paavo Nurmi Games Oy:stä.

Vuoden viimeisenä tilaisuutena jäsenkunta kokoontui viettämään yhdistyksen pikkujoulua 2.12.2015 perinteiseen tapaan Veikkaus Oy:n edustustiloihin. Tilaisuuden asia-aiheena oli antidopingasioiden käsittely ADT:n valvontalautakunnassa. Alustajana toimi Suomen Antidopingtoimikunnan pääsihteeri Pirjo Ruutu.

 

Urheilujuridiikan päivä

Yhdistys osallistui perinteiseen tapaan Urheilujuridiikan päivän järjestämiseen. Tilaisuus järjestettiin 5.11.2015 Valo-talolla Helsingissä. Tilaisuuden muina järjestäjinä toimivat Valo ry sekä Helsingin yliopisto.

 

Urheilu ja oikeus -vuosikirja

Yhdistyksen ”Urheilu ja oikeus” –vuosikirjassa palattiin 20-vuotisjuhlavuoden jälkeen tavanomaiseen pehmeäkantiseen formaattiin. Julkaisun laajuus oli tällä kertaa 250 sivua. Julkaisu sisälsi kahdeksan asiantuntija-artikkelia urheiluoikeuden eri aloilta. Vuosikirjan päätoimittajana toimi Markus Manninen.

Edilex julkaisi edellisen vuoden 2014 vuosikirjan toimintavuoden aikana sähköisesti Edilex-tietopalvelussa yhdistyksen kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti.

Vuosikirjan päätoimittaja Markus Manninen ilmoitti luopuvansa tehtävästä vuoden vaihtuessa. Uudeksi päätoimittajaksi valittiin avoimen haun tuloksena Tapio Rantala.

 

Jäsenkysely

Yhdistys toteutti kesällä 2015 ensimmäisen kerran toimintansa aikana jäsenkunnalle suunnatun kyselyn yhdistyksen tähänastisesta toiminnasta ja sen kehittämistarpeista. Kysely toteutettiin internetissä sähköpostijakelussa oleville yhdistyksen jäsenille.

Kyselyyn vastasi 50 yhdistyksen jäsentä. Vastauksissa yhdistyksen toimintaa pidettiin pääosin oikeansuuntaisena, joskin myös kehittämiskohteita nousi esiin. Yhdistyksen hallitus aloitti yhdistyksen toiminnan kehittämisen kyselyssä saatujen vastausten pohjalta.

 

Yhdistyksen esitys urheilun oikeusturvalautakunnan jäseniksi 2016-2019

Valo ry pyysi yhdistykseltä esitystä urheilun oikeusturvalautakunnan jäseniksi soveliaista henkilöistä toimikaudelle 2016-2019. Yhdistys järjesti jäsenkirjeessä kaikille jäsenilleen avoimen haun lautakuntaan.

Hakemuksen jätti 10 yhdistyksen jäsentä, joista 9 täytti lautakunnan jäsenille asetetut pätevyysvaatimukset. Lisäksi 9 sellaista lautakunnan jäsentä, jotka oli aiemmin valittu lautakunnan jäseniksi yhdistyksen esityksestä, ilmoitti kiinnostuksensa jatkaa lautakunnan jäsenenä.

Yhdistyksen hallitus päätti esittää Valo ry:lle kaikkien 18 kiinnostuksensa ilmaisseen, lautakunnan pätevyysvaatimukset täyttävän jäsenen nimeämistä urheilun oikeusturvalautakunnan jäseniksi.

Valo ry valitsi yhdistyksen ehdottamista 18 henkilöstä 14 lautakunnan jäseniksi.

 

Internet-kotisivut

Yhdistyksen omien internet-kotisivujen ylläpito jatkui aiemmilta vuosilta totuttuun tapaan. Kotisivuilla tiedotettiin jäsentilaisuuksista ja muusta yhdistyksen omasta toiminnasta.

 

Jäsenkunta

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi toimintavuonna kuudella henkilöllä. Yhdistykseen liittyi vuoden 2015 aikana 23 uutta jäsentä. Kuusi jäsentä ilmoitti eroavansa yhdistyksestä. Yhdentoista jäsenen jäsenyys todettiin päättyneeksi jäsenmaksuvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Vuoden 2015 päättyessä yhdistykseen kuului 224 jäsentä.

Jäsenkunnan siirtyminen jäsenkirjeiden kirjepostituksesta ympäristöä säästävään sähköiseen postitukseen jatkui toimintavuoden aikana. Vuoden 2015 lopussa enää 50 jäsentä eli 22 % jäsenkunnasta oli kirjepostituksen piirissä.

 

Taloudellinen asema

Yhdistyksen taloudellinen tilanne säilyi vuoden 2015 aikana vakaana. Yhdistyksen tavanomaisen toiminnan kulujäämä oli toimintavuonna noin 20.000 euroa. Jäsenmaksutulojen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toimintavuodelle myöntämän 10.000 euron suuruisen valtionavustuksen turvin yhdistys pystyi kuitenkin ylläpitämään toimintaansa aiemmilta vuosilta totutussa laajuudessa.

 

Helsingissä 11.1.2016

 

Urheiluoikeuden yhdistys ry:n hallitus

 

Hannu Kalkas                 Pia Ek                             Petri Heikkinen                       

 

Elias Kajander                 Samuli Miettinen            Mika Palmgren

 

Hilkka Salmenkylä         Olli Rauste (sihteeri)