2018

 

 

VUOSIKERTOMUS 2018

 

Vuosi 2018 oli Urheiluoikeuden yhdistykselle vilkkaan kansainvälisen kanssakäymisen sekä uusien urheiluoikeuden alaan liittyvien aloitteiden vuosi. Vuoden aikana toteutettiin yhdistyksen opintomatka Müncheniin ja valmisteltiin vuonna 2019 tapahtuvaa opintomatkaa Chicagoon. Toimintavuoden aikana perustettiin urheiluoikeuden Lauri Tarasti -palkinto sekä valmistettiin urheilijoiden oikeusavustajajärjestelmää dopingasioita varten.

 

 

Yhdistyksen hallinto

 

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana neljä kertaa. Lisäksi hallitus käsitteli juoksevia asioita kokousten välisenä aikana sähköpostitse. Hallituksessa ei tapahtunut toimintavuoden aikana henkilövaihdoksia. Hallituksen muodostivat

 

Hannu Kalkas                          puheenjohtaja

Pia Ek                                       varapuheenjohtaja

Petri Heikkinen                        jäsen

Elias Kajander                         jäsen

Samuli Miettinen                     jäsen                        

Mika Palmgren                        jäsen

Hilkka Salmenkylä                  jäsen

Olli Rauste                               sihteeri

 

 

Opintomatka Müncheniin 13.-16.9.2018

 

Yhdistys järjesti syyskuussa jäsenistölle tarkoitetun opintomatkan Müncheniin. Matka saavutti ennätysmäisen suosion, sillä kaikki 25 paikkaa myytiin loppuun muutamassa päivässä.

Matkan ohjelmaan kuuluivat vierailu urheilun paikallisen alueorganisaation BLSV:n toimitiloihin, BLSV:n lakimiehen sekä professori Christopher Vedderin alustukset, urheiluoikeuden uranuurtajiin kuuluvan asianajotoimisto Martens Rechtsanwälten toiminnan esittely sekä tutustuminen jalkapalloseura Bayern Münchenin toimintaan. Lisäksi tutustuttiin vuoden 1972 kesäolympialaisia kunnioittavaan Olympiapuistoon ja -museoon sekä käytiin stadionkierroksella Allianz Arenalla. Matkan ohjelmaan sisältyivät myös Bundesliigan jalkapallo-ottelu Bayern München – Bayern Leverkusen sekä yhteinen illallinen Hofbräuhausissa.

 

 

Chicagon opintomatkan valmistelu

 

Toimintavuoden aikana aloitettiin myös huhtikuussa 2019 Chicagoon tehtävän opintomatkan valmistelu. Matkalle ilmoittautuminen avattiin marraskuussa, ja myös tämän opintomatkan kaikki 25 paikkaa myytiin loppuun vain 37 minuutissa.

 

 

Jäsentilaisuudet

 

Yhdistyksen jäsenkunnalle tarkoitettuja keskustelutilaisuuksia järjestettiin vuoden 2018 aikana neljä kertaa.

Vuoden toiminta käynnistyi 1.3.2018 yhdistyksen vuosikokouksella Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n vieraana. Kokouksen yhteydessä järjestettiin jäsentilaisuus aiheesta "ankara vastuu dopingrikkomuksissa". Tilaisuuden alustajana toimi ministeri Lauri Tarasti.

Kevään toinen jäsentilaisuus järjestettiin 4.6.2018 Asianajotoimisto Hannes Snellmanin toimitiloissa. CAS:in jäsen Markus Manninen alusti aiheesta ”välimiehenä Pyongchangin talviolympialaisissa”.

Syksyn toiminta käynnistyi 8.10.2018 Asianajotoimisto Roschierin uusissa toimitiloissa järjestetyllä tilaisuudella. Tilaisuuden aiheena oli ”yhdenvertaisuus urheilussa”. Alustajina toimivat erityisasiantuntija Robin Harms Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta sekä ylitarkastaja Miko Lempinen Tasa-arvovaltuutetun toimistosta.

Vuoden viimeisenä tilaisuutena jäsenkunta kokoontui viettämään yhdistyksen perinteistä pikkujoulua 27.11.2018 Veikkaus Oy:n edustustiloihin. Tilaisuuden alustajana toimi asianajaja Pekka Aho aiheesta ”jalkapallon siirtomarkkinoiden säännöt”.

 

 

Urheiluoikeuden Lauri Tarasti -palkinnon perustaminen

 

Toimintavuoden aikana yhdistyksen perustajajäsen, ministeri Lauri Tarasti teki yhdistykselle aloitteen nimeään kantavan urheiluoikeuden alaan kuuluvan palkinnon perustamisesta. Yhdistyksen hallitus päätti palkinnon perustamisesta ja hyväksyi palkintosäännön huhtikuun kokouksessaan.

Palkinnon tarkoituksena on tukea urheiluoikeuden kehittämistyötä Suomessa. Tarasti rahoittaa 2.500-3.000 euron suuruisen palkinnon omasta henkilökohtaisesta varallisuudestaan. Palkinto voidaan myöntää ensimmäisen kerran yhdistyksen vuosikokouksessa 2019.

 

 

Urheilijoiden oikeusavustajajärjestelmän valmistelu

 

Yhdistyksen hallitus valmisteli toimintavuoden aikana uutta järjestelmää, jonka tarkoituksena on mahdollistaa dopingrikkomuksista epäillyille urheilijoille ja muille henkilöille oikeudellisen avustajan saaminen rikkomusten käsittelyssä antidopingasioiden valvontalautakunnassa. Tarve järjestelmän käynnistämiseen perustuu Euroopan neuvoston antamaan suositukseen.

Hallitus hyväksyi järjestelmän säännöt, jätti Opetus- ja kulttuuriministeriölle anomuksen järjestelmän rahoittamisesta sekä käynnisti ilmoittautumismenettelyn oikeusavustajiksi haluaville henkilöille.

Järjestelmän on tarkoitus käynnistyä vuoden 2019 alussa.

 

 

Urheilu ja oikeus -vuosikirja

 

Yhdistyksen ”Urheilu ja oikeus” –vuosikirjasta julkaistiin joulukuussa vuoden 2018 numero. Julkaisun laajuus oli tällä kertaa 306 sivua. Julkaisu sisälsi 14 asiantuntija-artikkelia urheiluoikeuden eri aloilta. Myös vuosikirja osaltaan kansainvälistyi, sillä yhden artikkelin kirjoittaja oli ruotsalainen, yhden norjalainen, ja neljä artikkeleista julkaistiin englannin kielellä. Vuosikirjan päätoimittajana toimi Tapio Rantala.

Edilex julkaisi vuosikirjan sähköisesti Edilex-tietopalvelussa yhdistyksen kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti.

 

 

Internet-kotisivut

 

Yhdistyksen omien internet-kotisivujen ylläpito jatkui aiemmilta vuosilta totuttuun tapaan. Kotisivuilla tiedotettiin jäsentilaisuuksista ja muusta yhdistyksen omasta toiminnasta.

 

 

Urheilujuridiikan päivä

 

Yhdistys osallistui perinteisen Urheilujuridiikan päivän järjestämiseen Helsingissä 28.11.2018 yhdessä Suomen Olympiakomitean ja Helsingin yliopiston kanssa.

 

 

Jäsenkunta

 

Yhdistyksen jäsenmäärässä tapahtui ensimmäistä kertaa yhdistyksen 24-vuotisen olemassaolon aikana pieni notkahdus. Jäsenmäärä putosi toimintavuoden aikana 231 jäsenestä 225 jäseneen.

Yhdistykseen liittyi vuoden 2018 aikana 15 uutta jäsentä. Viisi jäsentä ilmoitti eroavansa yhdistyksestä. Lisäksi 16 jäsenen jäsenyys todettiin päättyneeksi jäsenmaksuvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Vuoden 2018 päättyessä yhdistykseen kuului 225 jäsentä.

 

 

Taloudellinen asema

 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne säilyi vuoden 2018 aikana vakaana. Yhdistyksen tavanomaisen toiminnan kulujäämä oli toimintavuonna noin 20.000 euroa. Jäsenmaksutulojen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toimintavuodelle myöntämän 15.000 euron suuruisen valtionavustuksen turvin yhdistys pystyi kuitenkin ylläpitämään toimintaansa aiemmilta vuosilta totutussa laajuudessa.

 

 

Helsingissä 23.1.2019

 

 

Urheiluoikeuden yhdistys ry:n hallitus

 

 

Hannu Kalkas                  Pia Ek                             Petri Heikkinen                     

 

Elias Kajander                 Samuli Miettinen            Mika Palmgren

 

Hilkka Salmenkylä         Olli Rauste (sihteeri)