2021

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2021

 

Vuosi 2021 oli Urheiluoikeuden yhdistykselle – kuten kaikille muillekin – toinen koronavirusvuosi. Koronaviruspandemia vaikutti merkittävällä tavalla yhdistyksen toimintaan. Tokioon jo vuodelle 2020 suunniteltu opintomatka lykkääntyi jälleen. Myös urheiluoikeuden pohjoismainen seminaari lykkääntyi. Vuoden ainoaksi fyysiseksi kokoontumiseksi jäi joulukuussa järjestetty yhdistyksen pikkujoulu. Muut tilaisuudet jouduttiin järjestämään virtuaalisina koronaviruksesta aiheutuneiden kokoontumisrajoitusten vuoksi.

 

Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana kolme kertaa. Molemmat keväällä pidetyt kokoukset olivat virtuaalisia verkkokokouksia. Kolmas hallituksen kokous lokakuussa järjestettiin fyysisenä kokoontumisena, mutta siinäkin enemmistö hallituksen jäsenistä osallistui kokoukseen etäyhteydellä. Lisäksi hallitus käsitteli juoksevia asioita kokousten välisenä aikana sähköpostitse.

Hallituksen kokoonpano säilyi koko vuoden samana. Vuosikokous valitsi entisen hallituksen jatkamaan kokonaisuudessaan myös vuonna 2021.

Hallituksen muodostivat

Hannu Kalkas                        puheenjohtaja

Pia Ek                                   varapuheenjohtaja

Antti Aine                              jäsen

Petri Heikkinen                      jäsen

Elias Kajander                       jäsen

Johanna Karvinen                  jäsen       

Mika Palmgren                      jäsen

Olli Rauste                            sihteeri

 

Opintomatka Tokioon

Yhdistyksen opintomatka Tokioon oli alun perin määrä toteuttaa 16.-21.4.2020. Matkalle ilmoittautui alun perin 17 yhdistyksen jäsentä.

Matkan järjestäminen vuonna 2020 osoittautui koronaviruspandemian oloissa mahdottomaksi. Kolme ilmoittautuneista peruutti osanottonsa jo vuonna 2020. Matkalle katsottiin uusi ajankohta vuodelle 2021.

Koronaviruspandemian edelleen jatkuessa matkaa ei voitu toteuttaa myöskään vuonna 2021. Vuoden 2021 aikana yksi osanottaja peruutti ilmoittautumisensa. Vuoden 2021 päättyessä tilanne oli se, että 13 osanottajaa oli ilmoittautunut ja maksanut kokonaan matkansa, ja yhdistys oli maksanut lentoliput ja majoituksen matkatoimistolle. Matkan ajankohtaa ei kuitenkaan ole voitu vieläkään päättää.

On mahdollista, että matka peruuntuu kokonaan, ja sen tilalle pyritään järjestämään opintomatka johonkin Euroopassa sijaitsevaan kohteeseen.

 

Urheiluoikeuden pohjoismainen seminaari

Urheiluoikeuden perinteisen pohjoismaisen seminaarin järjestämisvuorossa on seuraavana Tanska. Vuoden kuluessa odotettiin Tanskasta tietoa siitä, voidaanko seminaari koronaviruspandemian olosuhteissa järjestää. Lopulta saatiin tieto siitä, että seminaari järjestetään Kööpenhaminassa, mutta vasta vuoden 2022 puolella.

 

Jäsentilaisuudet

Yhdistyksen jäsenkunnalle tarkoitettuja keskustelutilaisuuksia järjestettiin poikkeusolosuhteiden vuoksi vuoden 2021 aikana vain kaksi kertaa.

Vuoden toiminta käynnistyi vuosikokouksen yhteydessä järjestetyllä jäsentilaisuudella 30.3.2021. Tilaisuus järjestettiin etäyhteydellä. Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n sääntövaliokunnan jäsen Juha Kolu alusti aiheesta ”hiihdon MM-kisojen 50 kilometrin kilpailun hylkäyspäätös sääntöjen valossa”. Alustuksen jälkeen asiaa kommentoi Suomen MM-joukkueeseen kuulunut hiihtäjä Katri Lylynperä.

Hallitus oli valmistellut kesäkuulle jalkapalloaiheista jäsentilaisuutta, mutta sitä ei voitu järjestää kokoontumisrajoitusten vuoksi.

Syksyllä koronaviruspandemian hellittäessä hetkeksi otettaan yhdistys rohkaistui järjestämään perinteisen pikkujoulun pitkästä aikaa fyysisenä kokoontumisena. Noin 20 yhdistyksen jäsentä osallistui Asianajotoimisto Castren & Snellmanin vieraana järjestettyyn tilaisuuteen. Tilaisuuden alustajana toimi OTL Esa Schön väitöskirjastaan "Pelaajasopimus - Tutkimus joukkueurheilijoiden pelaajasopimusten tyypillisestä sisällöstä, erityispiirteistä ja oikeusvaikutuksista".

 

Urheiluoikeuden Lauri Tarasti -palkinto

Urheiluoikeuden Lauri Tarasti -palkinnolla palkittiin OTM Marlo Puro Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan tekemästään pro gradu -tutkielmasta, jonka aihe on ”Ei urheilua ilman pelejä – videopelin oikeudenomistajan mahdollisuus estää kilpailu elektronisen urheilun urheilukilpailumarkkinoilla”. Palkinto luovutettiin Purolle virtuaalisena järjestetyssä vuosikokouksessa 30.3.2021.

                  

Haku urheilun eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan jäseniksi

Vuoden 2021 aikana valittiin ensimmäistä kertaa jäsenet uuden toimielimen, urheilun eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan, jäseniksi. Urheiluoikeuden yhdistys edesauttoi lautakunnan jäsenten valintaa Suomen Olympiakomitean pyynnöstä. Lautakunnan jäsenyydestä kiinnostuneita yhdistyksen jäseniä kehotettiin 7.9.2021 lähetetyllä jäsenkirjeellä ilmoittamaan kiinnostuksensa Olympiakomitealle. Olympiakomitea valitsi lautakunnan jäsenet syyskokouksessaan 21.11.2021. Suomalaisen urheilun uusi keskitetty kurinpitojärjestelmä tuli voimaan vuoden 2022 alussa.

 

Urheilu ja oikeus -vuosikirja

Yhdistyksen ”Urheilu ja oikeus” –vuosikirjasta julkaistiin jälleen uusi vuoden 2021 numero. Julkaisun päätoimittaja vaihtui Tapio Rantalan luovuttua tehtävästä. Uutena päätoimittajana aloitti Sammy Nurminen. Julkaisun laajuus oli tällä kertaa 286 sivua. Julkaisu sisälsi 11 asiantuntija-artikkelia urheiluoikeuden eri aloilta.

Edilex julkaisi vuosikirjan sähköisesti Edilex-tietopalvelussa yhdistyksen kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti.

 

Internet-kotisivut

Yhdistyksen omien internet-kotisivujen ylläpito jatkui aiemmilta vuosilta totuttuun tapaan. Kotisivuilla tiedotettiin jäsentilaisuuksista ja muusta yhdistyksen omasta toiminnasta. Kotisivuilla julkaistaan tietoja myös urheilijoiden oikeusavustajajärjestelmästä.

 

Urheilijoiden oikeusavustajajärjestelmän toiminta jatkui

Urheiluoikeuden yhdistyksen hallinnoima urheilijoiden oikeusavustajajärjestelmä jatkui myös koronaviruspandemian aikaisissa poikkeusolosuhteissa. Oikeusavustajajärjestelmän toiminnasta on annettu erillinen toimintakertomus.

 

Jäsenkunta

Yhdistyksen jäsenmäärä pysyi koronaviruspandemian aiheuttamista rajoituksista huolimatta lähes ennallaan. Jäsenmäärä pieneni toimintavuoden aikana 230 jäsenestä 227 jäseneen.

Yhdistykseen liittyi vuoden 2021 aikana 10 uutta jäsentä. 13 jäsenen jäsenyys todettiin päättyneeksi jäsenmaksuvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Vuoden 2021 päättyessä yhdistykseen kuului 227 jäsentä.

 

Pankkitilin siirto

S-Pankki ilmoitti keväällä 2021 luopuvansa yhteisöasiakkaidensa pankkitoiminnasta ja irtisanoi yhdistyksen pankkitiliä koskevan sopimuksen. Yhdistyksen hallitus päätti siirtää yhdistyksen pankkitilin Nordeaan. Siirto toteutui syyskuun alussa 2021.

 

Taloudellinen asema

Yhdistyksen taloudellinen tilanne säilyi vuoden 2021 aikana vakaana. Yhdistyksen tavanomaisen toiminnan kulujäämä oli toimintavuonna noin 9.000 euroa. Jäsenmaksutulojen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toimintavuodelle myöntämän 15.000 euron suuruisen valtionavustuksen turvin yhdistys pystyi kuitenkin ylläpitämään toimintaansa aiemmilta vuosilta totutussa laajuudessa.

 

Helsingissä 7.3.2022

 

Urheiluoikeuden yhdistys ry:n hallitus

 

 

Hannu Kalkas                Pia Ek                            Antti Aine

 

Petri Heikkinen              Elias Kajander         Johanna Karvinen  

 

Mika Palmgren              Olli Rauste (sihteeri)