2016

VUOSIKERTOMUS 2016

 

Vuosi 2016 oli Urheiluoikeuden yhdistykselle jälleen aktiivisen toiminnan vuosi. Vuoden aikana muiden muassa käytiin opintomatkalla Zürichissä sekä käynnistettiin vuonna 2017 Helsingissä järjestettävän urheiluoikeuden pohjoismaisen seminaarin valmistelut. Yhdistyksen pikkujoulussa saavutettiin yhdistyksen jäsentilaisuuksien tähänastinen osanottajaennätys. Toimintavuoden aikana yhdistyksen vuosikirja sai uuden päätoimittajan.

 

Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana neljä kertaa. Hallituksessa ei tapahtunut toimintavuoden aikana henkilövaihdoksia. Hallituksen muodostivat

Hannu Kalkas                         puheenjohtaja

Pia Ek                                        varapuheenjohtaja

Petri Heikkinen                        jäsen

Elias Kajander                         jäsen

Samuli Miettinen                     jäsen                         

Mika Palmgren                        jäsen

Hilkka Salmenkylä                  jäsen

Olli Rauste                               sihteeri

 

Opintomatka Zürichiin

Vuoden toiminnan huipentumana oli opintomatka Zürichiin 21-24.4.2016. Loppuunmyydylle matkalle osallistui 26 yhdistyksen jäsentä.

Matkan ohjelmaan kuului tutustuminen jääkiekkoseura Zürich Lionsin toimintaan, kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n pääkonttoriin, kansainvälisen jalkapalloliiton FIFA:n pääkonttoriin, FIFA-museoon sekä jalkapalloseura Grasshoppersin toimintaan. Lisäksi matkan ohjelmaan kuului Sveitsin Nationalliga A:n jalkapallo-ottelun Grasshoppers – St Gallen seuraaminen sekä tutustuminen Letzigrunde-stadioniin.

 

Urheiluoikeuden pohjoismaisen seminaarin 2017 valmistelut

Toimintavuoden aikana käynnistettiin Helsingissä 27-28.10.2017 järjestettävän urheiluoikeuden pohjoismaisen seminaarin valmistelutyöt. Seminaarille nimettiin järjestelytoimikunta, jonka puheenjohtajaksi kutsuttiin professori Heikki Halila ja jäseniksi yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Kalkas sekä varapuheenjohtaja Pia Ek.

Seminaarin pääsihteeriksi valittiin asianajaja Mikko Kohtala, jonka kanssa tehtiin sopimus pääsihteerin tehtävän hoitamisesta.

Seminaarin järjestelytoimikunta laati alustavan seminaariohjelman ja talousarvion, jotka hyväksyttiin yhdistyksen hallituksessa. Seminaarin järjestämisestä aiheutuvien kulujen kattamiseksi jätettiin valtionavustusanomus Tieteellisten seurain valtuuskunnalle.

 

Jäsentilaisuudet

Yhdistyksen jäsenkunnalle tarkoitettuja keskustelutilaisuuksia järjestettiin vuoden 2016 aikana viisi kertaa.

Vuoden toiminta käynnistyi 18.2.2016 yhdistyksen vuosikokouksella Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n vieraana. Kokouksen yhteydessä järjestettiin jäsentilaisuus aiheesta "urheilusponsoroinnin nykytila". Tilaisuuden alustajana toimi Suomen Urheilumanagerit ry:n puheenjohtaja Erkki Alaja.

Kevään toinen jäsentilaisuus järjestettiin 9.5.2016 Asianajotoimisto Eversheds Oy:n vieraana. Tilaisuuden aiheena oli ”Suomen Urheilun Eettinen Keskus SUEK”. Alustajana toimi opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan puheenjohtaja professori Heikki Halila.

Kesällä 2016 järjestettiin poikkeuksellisesti ylimääräinen jäsentilaisuus 30.6.2016. Jäsentilaisuuden järjestämisen syynä oli urheilun oikeusturvalautakunnan yhdistykselle osoittama lausuntopyyntö koskien ehdotusta lautakunnan uusiksi säännöiksi. Jäsentilaisuudessa aiheesta käydyn keskustelun ja esitettyjen mielipiteiden perusteella yhdistys lähetti 1.7.2016 oikeusturvalautakunnalle yhdistyksen lausunnon sääntöluonnoksesta.

Syksyn toiminta käynnistyi 22.9.2016 Oulussa järjestetyllä jäsentilaisuudella. Oulussa järjestettyjen yleisurheilun Kalevan kisojen järjestelytoimikunnan jäsen Jukka Sihvonen alusti Kalevan kisojen järjestelyistä. Lisäksi yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Kalkas alusti aiheesta ”tulisiko dopingista kiinni jääneen urheilijan taustajoukkoja rangaista?”

Vuoden viimeisenä tilaisuutena jäsenkunta kokoontui viettämään yhdistyksen pikkujoulua 15.11.2016 perinteiseen tapaan Veikkaus Oy:n edustustiloihin. Kari-Pekka Kyrö alusti aiheesta ”huulirasva, Norja ja doping”. Yhdistyksen sihteeri Olli Rauste piti kommenttipuheenvuoron asiaan liittyvistä oikeudellisista näkökohdista. Tilaisuus keräsi yhdistyksen historian toistaiseksi sankimman yksittäisen jäsentilaisuuden osanottajajoukon, kun peräti 50 yhdistyksen jäsentä ahtautui kokoushuoneeseen.

 

Urheilujuridiikan päivä

Yhdistys osallistui perinteiseen tapaan Urheilujuridiikan päivän järjestämiseen. Tilaisuus järjestettiin 4.11.2016 Valo-talolla Helsingissä. Tilaisuuden muina järjestäjinä toimivat Valo ry sekä Helsingin yliopisto.

 

Urheilu ja oikeus -vuosikirja

Yhdistyksen ”Urheilu ja oikeus” –vuosikirjan päätoimittaja vaihtui toimintavuoden aikana. Vuodesta 2010 lähtien vuosikirjan päätoimittajana toiminut Markus Manninen luopui tehtävästä, ja hänen tilalleen vuosikirjan järjestyksessä neljänneksi päätoimittajaksi valittiin Tapio Rantala.

Vuosikirjan vuoden 2016 numero julkaistiin joulukuussa. Julkaisun laajuus oli tällä kertaa 246 sivua. Julkaisu sisälsi kymmenen asiantuntija-artikkelia urheiluoikeuden eri aloilta.

Edilex julkaisi vuosikirjan sähköisesti Edilex-tietopalvelussa yhdistyksen kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti.

 

Internet-kotisivut

Yhdistyksen omien internet-kotisivujen ylläpito jatkui aiemmilta vuosilta totuttuun tapaan. Kotisivuilla tiedotettiin jäsentilaisuuksista ja muusta yhdistyksen omasta toiminnasta.

 

Jäsenkunta

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi toimintavuonna seitsemällä henkilöllä. Yhdistykseen liittyi vuoden 2016 aikana 21 uutta jäsentä. Seitsemän jäsentä ilmoitti eroavansa yhdistyksestä. Lisäksi seitsemän jäsenen jäsenyys todettiin päättyneeksi jäsenmaksuvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Vuoden 2016 päättyessä yhdistykseen kuului 231 jäsentä.

Jäsenkunnan siirtyminen jäsenkirjeiden kirjepostituksesta ympäristöä säästävään sähköiseen postitukseen jatkui toimintavuoden aikana. Vuoden 2016 lopussa enää 44 jäsentä eli 19 % jäsenkunnasta oli kirjepostituksen piirissä.

 

Taloudellinen asema

Yhdistyksen taloudellinen tilanne säilyi vuoden 2016 aikana vakaana. Yhdistyksen tavanomaisen toiminnan kulujäämä oli toimintavuonna noin 22.000 euroa. Jäsenmaksutulojen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toimintavuodelle myöntämän 10.000 euron suuruisen valtionavustuksen turvin yhdistys pystyi kuitenkin ylläpitämään toimintaansa aiemmilta vuosilta totutussa laajuudessa.

 

Helsingissä 16.1.2017

 

Urheiluoikeuden yhdistys ry:n hallitus

 

Hannu Kalkas                 Pia Ek                             Petri Heikkinen                     

 

Elias Kajander                 Samuli Miettinen            Mika Palmgren

 

Hilkka Salmenkylä         Olli Rauste (sihteeri)