2011

VUOSIKERTOMUS 2011
 
 
Vilkastunut kansainvälinen toiminta oli leimaa-antava piirre Urheiluoikeuden yhdistyksen vuoden 2011 toiminnassa.
 
Yhdistyksen hallinto
 
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana kolme kertaa. Hallituksen muodostivat
 
Hannu Rautiainen                  puheenjohtaja
Pekka Ilmivalta                        varapuheenjohtaja
Pia Ek                                        jäsen
Hannu Kalkas                          jäsen
Olli Norros                                jäsen                         
Mika Palmgren                        jäsen
Hilkka Salmenkylä                  jäsen
Olli Rauste                               sihteeri
 
Opintomatka Pietariin 12.-16.5.2011
 
Vuoden 2011 toiminnan huipentuma koettiin toukokuussa, kun yhdistyksen 10 jäsenen delegaatio matkasi opintomatkalle Pietariin. Matkan ohjelmaan kuului muun muassa vierailu paikalliseen taitoluistelijoiden valmennuskeskukseen sekä jalkapalloseura Zenitin toiminnan esittely ja tutustuminen seuran stadioniin. Ohjelman päätteeksi ryhmä seurasi Venäjän jalkapalloliigan ottelun Zenit – Rubin Kazan.
 
Pohjoismainen seminaari 11.-12.11.2011
 
Kansainvälinen toiminta jatkui syksyllä Svensk Idrottsjuridisk Förening järjestäessä viiden vuoden tauon jälkeen perinteisen urheiluoikeuden pohjoismaisen seminaarin 11.-12.11.2011 Bosönin urheiluopistolla Tukholman lähistöllä. Kaksi yhdistyksemme jäsentä, Heikki Halila ja Olli Norros, oli kutsuttu pitämään alustus seminaarissa. Kaiken kaikkiaan viisi yhdistyksen jäsentä otti osaa seminaariin.
 
Jäsentilaisuudet
 
Yhdistyksen jäsenkunnalle tarkoitetut keskustelutilaisuudet jatkuivat toimintavuoden aikana entiseen tapaan. Tilaisuuksia järjestettiin vuoden 2011 aikana neljä kertaa.
 
Vuoden toiminta käynnistyi 17.2.2011 yhdistyksen vuosikokouksella korkeimman oikeuden vieraana. Kokouksen yhteydessä järjestettiin jäsentilaisuus aiheesta "urheilun oikeusturvalautakunnan viimeaikaista ratkaisukäytäntöä". Tilaisuuden alustajana toimi lautakunnan puheenjohtaja Pertti Välimäki.
 
Kevään toinen jäsentilaisuus järjestettiin 23.3.2011 Asianajotoimisto Hannes Snellmanin isännöimänä. Tilaisuuden alustajaksi oli saatu brittiläinen urheiluoikeuden asiantuntija Ian Blackshaw, jonka alustuksen aiheena oli ”towards a ´lex sportiva´?”.
 
Syksyn toiminta käynnistyi 3.10.2011 Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n vieraana järjestetyllä jäsentilaisuudella, johon oli kutsuttu paikalle myös urheilujärjestöjen edustajia. Tilaisuuden aiheena oli ”arvokilpailuvalinnat urheilun oikeusturvalautakunnassa”. Alustajina toimivat oikeusturvalautakunnan sihteeri Timo J. Ojala sekä asianajaja Hannu Kalkas.
 
Vuoden viimeisenä tilaisuutena jäsenkunta kokoontui viettämään yhdistyksen pikkujoulua 1.12.2011 perinteiseen tapaan Veikkaus Oy:n edustustiloihin. Tilaisuuden aiheena oli ”ajankohtaisia kuulumisia urheiluoikeuden pohjoismaisesta seminaarista”. Alustajina toimivat seminaariin osallistuneet yhdistyksen jäsenet professori Heikki Halilan johdolla.
 
Urheilujuridiikan päivä
 
Yhdistys osallistui perinteiseen tapaan urheilujuridiikan päivän järjestämiseen 23.3.2011 SLU-talolla Helsingissä. Tilaisuuden muina järjestäjinä toimivat Suomen Liikunta ja Urheilu ry sekä Helsingin yliopisto.
 
Urheilu ja oikeus -vuosikirja
 
Yhdistyksen julkaisemasta ”Urheilu ja oikeus” -vuosikirjasta ilmestyi joulukuussa uusi, 272 sivun laajuinen vuoden 2011 numero. Julkaisu sisältää kaksitoista asiantuntija-artikkelia urheiluoikeuden eri aloilta.
 
Urheilu ja oikeus -vuosikirja jaettiin yhdistyksen jäsenkunnan ohella myös Suomen Liikunta ja Urheilu ry:lle, urheilun lajiliitoille, oikeustieteellistä koulutusta antaville yliopistoille, ylimmille tuomioistuimille, joillekin kirjastoille, keskeisimmille tiedotusvälineille sekä muille yhdistyksen sidosryhmille.
 
Yhdistys solmi toimintavuoden aikana sopimuksen vuosikirjan sähköisestä julkaisemisesta Editan kanssa. Vuosikirja on määrä julkaista Edilex-lakitietopalvelussa kevään 2012 aikana.
 
Internet-kotisivut
 
Yhdistyksen omien internet-kotisivujen ulkoasu uudistui toimintavuoden aikana järjestelmätoimittajan ottaessa käyttöön uuden ohjelmistoalustan. Myös kotisivujen sisällössä tapahtui muutos, kun urheilun oikeusturvalautakunta avasi itselleen omat kotisivut ja lautakunnan uusien päätösten julkaiseminen yhdistyksen kotisivuilla päättyi. Yhdistyksen kotisivuilla tiedotettiin entiseen tapaan yhdistyksen omasta toiminnasta.
 
Esitys urheilun oikeusturvalautakunnan jäseniksi
 
Yhdistys jätti elokuussa Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n pyynnöstä oman esityksensä henkilöistä, jotka yhdistyksen käsityksen mukaan olisivat soveliaita toimimaan urheilun oikeusturvalautakunnan jäseninä toimikaudella 2012-2015. Yhdistyksen esitys sai suopean vastaanoton, sillä yhdistyksen esittämistä henkilöistä melkein kaikki valittiin lautakunnan jäseniksi.
 
Jäsenkunta
 
Yhdistyksen jäsenmäärä pysyi lähes ennallaan toimintavuoden aikana. Yhdistykseen liittyi vuoden 2011 aikana 12 uutta jäsentä. Kolme jäsentä ilmoitti eroavansa yhdistyksestä. Seitsemän jäsenen jäsenyys todettiin päättyneeksi jäsenmaksuvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi. Yhden jäsenen jäsenyys päättyi jäsenen kuoltua. Vuoden 2011 päättyessä yhdistykseen kuului 206 jäsentä.
 
Taloudellinen asema
 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne säilyi vuoden 2011 aikana vakaana. Yhdistyksen tavanomaisen toiminnan kulujäämä oli toimintavuonna noin 21.000 euroa. Jäsenmaksutulojen sekä opetusministeriön toimintavuodelle myöntämän 13.500 euron suuruisen valtionavustuksen turvin yhdistys pystyi kuitenkin ylläpitämään toimintaansa aiemmilta vuosilta totutussa laajuudessa.
 
 
 
Helsingissä 9.1.2012
 
Urheiluoikeuden yhdistys ry:n hallitus
 
 
Hannu Rautiainen         Pekka Ilmivalta             Pia Ek
 
 
Hannu Kalkas                Olli Norros                    Mika Palmgren
 
 
Hilkka Salmenkylä         Olli Rauste (sihteeri)