Urheiluoikeuden yhdistyksen perustajajäsenet ministeri Lauri Tarasti (vas.) ja professori Heikki Halila palkittiin urheiluoikeuden elämänurapalkinnoilla Urheilugaalassa 13.1.2015. Taustalla palkinnot ojentanut yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Rautiainen.

 

Tervetuloa Urheiluoikeuden yhdistyksen kotisivulle!


Urheiluoikeuden yhdistys on perustettu vuonna 1994. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia urheilun hyväksi urheiluun eri oikeudenaloilla liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä sekä urheilujuridiikasta kiinnostuneiden yhdyssiteenä.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä suhteita kotimaisiin ja kansainvälisiin urheilun järjestöihin ja organisaatioihin oikeudellisissa kysymyksissä, edistämällä alan tutkimus- ja julkaisutoimintaa, jakamalla urheilujuridiikkaa koskevaa informaatiota, vaikuttamalla urheilujuridiikkaa koskevaan lainsäädäntöön ja alan sisäisiin määräyksiin sekä järjestämällä symposiumeja ja koulutustilaisuuksia.

Yhdistys järjestää vuosittain 4-6 jäsenkunnalle tarkoitettua keskustelutilaisuutta urheiluoikeuden ajankohtaisista aiheista. Yhdistys järjestää lisäksi jäsenten yhteisiä opintomatkoja urheiluoikeuden kansainvälisiin seminaareihin sekä alaan liittyviin tutustumiskohteisiin. Yhdistys julkaisee vuosittain Urheilu ja oikeus -nimistä vuosikirjaa. Yhdistyksessä on noin 230 jäsentä. 

 
 

Urheiluoikeuden yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Kalkas

Entinen hallitus sai jatkokauden vuosikokoukselta

 

Urheiluoikeuden yhdistyksen hallitus jatkaa vuonna 2017 entisessä kokoonpanossaan. Vuosikokous valitsi jatkokaudelle yksimielisesti puheenjohtajaksi helsinkiläisen asianajajan Hannu Kalkaksen.

Yhdistyksen hallituksen jäseninä jatkavat Pia Ek, Petri Heikkinen, Elias Kajander, Samuli Miettinen, Mika Palmgren ja Hilkka Salmenkylä.