2004

 

 URHEILUOIKEUDEN YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2004

 

 

Urheiluoikeuden yhdistyksen toiminta jatkui toimintavuonna yhdistyksen 10-vuotisjuhlien merkeissä.

 

Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2004 aikana viisi kertaa. Hallituksen muodostivat

Hannu Rautiainen                     puheenjohtaja

Kari-Pekka Tiitinen                   varapuheenjohtaja

Pekka Ilmivalta                        jäsen

Mika Palmgren                         jäsen

Kristiina Rintala-Jaalivaara        jäsen

Hilkka Salmenkylä                   jäsen

Pekka Timonen                       jäsen

Olli Rauste                              sihteeri

 

10-vuotisjuhlat

Yhdistyksen toiminnan päätapahtuma vuonna 2004 olivat yhdistyksen 10-vuotisjuhlat, joita vietettiin 17.3.2004 Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n toimitalolla Helsingissä. Juhlien ohjelmaan kuului muun muassa yhdistyksen tähänastisten puheenjohtajien kavalkadi sekä vapaamuotoinen juhlavastaanotto.

Yhdistys juhlisti merkkipäiväänsä julkaisemalla 10-vuotisjuhlien kunniaksi 325-sivuisen kovakantisen juhlakirjan "Urheiluoikeuden yhdistys 10 vuotta". Kirja sisältää kaikkiaan 22 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia urheiluoikeuden eri aiheista. Kirjassa on lisäksi julkaistu luettelo yhdistyksen senhetkisistä jäsenistä sekä hakemisto Urheilu ja Oikeus -lehdessä lehden ilmestymisaikana vuosina 1998-2004 julkaistuista kirjoituksista. Juhlajulkaisun päätoimittajana toimi professori Heikki Halila.

Juhlajulkaisu jaettiin yhdistyksen jäsenkunnan ohella myös Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n avainseurarenkaan jäsenille, oikeustieteellistä koulutusta antaville yliopistoille, ylimmille tuomioistuimille, keskeisimmille tiedotusvälineille sekä yhdistystä 10-vuotisjuhlassa muistaneille tukijoille.

 

Urheilujuridiikan päivä

Toinen merkkipaalu toimintavuoden aikana oli perinteinen urheilujuridiikan päivä, jonka yhdistys järjesti 10-vuotisjuhliensa yhteydessä yhteistyössä SLU:n ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa.

 

Kansainvälinen toiminta

Yhdistyksen kansainvälinen toiminta sai jatkoa yhdistyksen yhteismatkalla perinteiseen pohjoismaiseen urheiluoikeuden seminaariin, joka järjestettiin tällä kertaa Oslossa 29.-30.10.2004. Seminaariin osallistui kahdeksan yhdistyksen jäsentä.

Toimintavuoden aikana käynnistettiin valmistelut seuraavan urheiluoikeuden pohjoismaisen seminaarin järjestämiseksi. Seminaari järjestetään vuonna 2006 yhdistyksen isännöimänä Helsingissä. Yhdistyksen hallitus päätti seminaarin ajankohdaksi alustavasti 20.-21.10.2006. Samalla hallitus nimitti seminaarin järjestelytoimikunnan puheenjohtajaksi professori Heikki Halilan sekä pääsihteeriksi Hannu Kalkaksen.

 

Jäsentilaisuudet

Kymmenvuotisjuhlien ohessa yhdistys jatkoi toimintansa runkona olevien jäsenille tarkoitettujen keskustelutilaisuuksien järjestämistä. Näitä tilaisuuksia järjestettiin vuoden 2004 aikana kolme kertaa.

Yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 31.3.2004 järjestet­tiin keskustelutilaisuus aiheesta “Suomen rahapelimonopoli". Tilaisuuden alustajana toimi hallitusneuvos Jouni Laiho sisäasiainministeriöstä. Tilaisuuden isäntänä toimi Oy Veikkaus Ab toimitiloissaan Vantaalla.

Kevätkauden toinen jäsentilaisuus järjestettiin 16.6.2004 aiheesta "yleisurheilun MM-kisojen 2005 järjestäminen". Tilaisuuden alustajina toimivat MM-kisojen toimitusjohtaja Antti Pihlakoski sekä MM-kisojen lakiasioista vastaava johtaja André Noël Chaker.

Syyskaudella järjestettiin 14.10.2004 Ateenan olympialaisten jälkitunnelmissa jäsentilaisuus aiheesta "Ajankohtaisia kysymyksiä dopingvalvonnan alalta". Tilaisuudessa alustivat ADT:n pääsihteeri Juha Viertola sekä Ateenassa WADA:n Independent Observer'ina toiminut ADT:n kehitysjohtaja Pirjo Krouvila.

 

Urheilu ja Oikeus -lehti

Yhdistyksen jäsenlehdestä ”Urheilu ja Oikeus” ei poikkeuksellisesti julkaistu toimintavuoden aikana uutta numeroa, koska yhdistyksen 10-vuotisjuhlakirjan katsottiin toimivan samalla jäsenlehden vuoden 2004 numerona.

 

Internet-kotisivu

Yhdistyksen oman internet-kotisivun ylläpitoa jatkettiin entiseen tapaan. Kotisivulla tiedotettiin yhdistyksen toiminnasta sekä julkaistiin urheilun oikeusturvalautakunnan antamat päätökset.

 

Jäsenkunta

Yhdistyksen jäsenmäärä jatkoi vuonna 2004 edelleen kasvuaan.

Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 27 uutta jäsentä. Kaksi jäsentä ilmoitti eroavansa yhdistyksestä. Viiden jäsenen jäsenyys katsottiin päättyneeksi jäsenmaksuvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi. Vuoden 2004 alkaessa yhdistykseen kuului 114 jäsentä ja vuoden päättyessä 134 jäsentä.

 

Taloudellinen asema

Yhdistyksen taloudellinen tilanne säilyi vuoden 2004 aikana vakaana. Yhdistyksen toiminnallinen kulujäämä oli vuonna 2004 10-vuotisjuhlista sekä juhlakirjan julkaisemisesta johtuen aiempia vuosia suurempi, noin 17.000 euroa. Juhlakirjasta saatujen ilmoitus- ja myyntitulojen sekä opetusministeriön toimintavuodelle myöntämän 14.000 euron suuruisen valtionavustuksen turvin yhdistys pystyi kuitenkin ylläpitämään toimintaansa aiemmilta vuosilta tutussa laajuudessa.

Yhdistyksen oman varainhankinnan rungon muodostivat entiseen tapaan jäsenmaksutulot. Tilikauden päättyessä yhdistyk­sellä oli rahavaroja 17.655 euroa.

 

Helsingissä 17.1.2005

 

Urheiluoikeuden yhdistys ry:n hallitus

 

Hannu Rautiainen             Kari-Pekka Tiitinen        Pekka Ilmivalta

 

Mika Palmgren                 Kristiina Rintala-            Hilkka Salmenkylä

                                      Jaalivaara                     

                                            

Pekka Timonen                Olli Rauste (sihteeri)