2001

 

URHEILUOIKEUDEN YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2001

 

Urheiluoikeuden yhdistyksen toiminta jatkui edelleen vilkkaana myös yhdistyksen kahdeksantena toimintavuotena.

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2001 aikana kolme kertaa. Hallituksen muodostivat

- Heikki Halila puheenjohtaja

- Kari-Pekka Tiitinen varapuheenjohtaja

- Pekka Ilmivalta jäsen

- Mika Palmgren jäsen

- Hannu Rautiainen jäsen

- Hilkka Salmenkylä jäsen

- Pekka Timonen jäsen

- Olli Rauste sihteeri

Yhdistyksen toiminnan kansainvälistyminen jatkui myös vuonna 2001. Yhdistys järjesti 17-20.5.2001 opintomatkan Lausanneen Sveitsiin. Matkalle osallistui 15 yhdistyksen jäsentä. Matkan ohjelmaan kuului tutustuminen World Antidoping Agency WADA:an, Kansainvälisen Olympiakomitean KOK:n oikeudelliseen osastoon, Court of Arbitration for Sport'iin sekä olympiamuseoon. Matkan yhteydessä järjestetyissä opetustilaisuuksissa alustajina toimivat WADA:n pääsihteeri Harri Syväsalmi, WADA:n lakimies Olivier Niggli, KOK:n lakimies Pilar Riviere sekä CAS:n pääsihteeri Matthieu Reeb.

Yhdistyksen kotimaisen toiminnan päätapahtuma oli 8.3.2001 järjestetty urheilujuridiikan päivä yhdessä opetusministeriön, Helsingin yliopiston ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa. Tilaisuuden avasi kulttuuriministeri Suvi Lindén.

Avauspuheenvuorossaan kulttuuriministeri julkisti määräaikaisen urheiluoikeuden professorin viran perustamisen Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Maamme oikeushistorian ensimmäiseksi urheiluoikeuden professoriksi valittiin syksyllä urheiluoikeuden yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Halila.

Yhdistyksen toiminnan rungon muodostivat vanhaan tapaan jäsenkunnalle järjestetyt keskustelutilaisuudet. Näitä tilaisuuksia järjestettiin vuoden 2001 aikana neljä kertaa.

Yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 12.3.2001 järjestettiin keskustelutilaisuus aiheesta "urheiluväkivalta rikosoikeudelliselta kannalta". Tilaisuudessa alustivat jääkiekkoilija Christian Ruuttu sekä tutkija Essi Kinnunen.

Kevään toinen jäsentilaisuus järjestettiin 29.5.2001 aiheesta "Lahden MM-hiihtojen doping-tapausten oikeudelliset vaikutukset". Tilaisuuden alustajina toimivat opetusministeriön asettaman selvitystyöryhmän puheenjohtaja Lauri Tarasti sekä Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Pekka Koskinen.

Syksyn toiminta käynnistyi 25.10.2001 television urheilukanavan vieraana järjestetyllä jäsentilaisuudella, jonka aiheena olivat "television urheilukanavan sopimukset urheilun eri toimijoiden kanssa". Tilaisuuden isäntänä ja pääalustajana toimi urheilukanavan toimitusjohtaja Olli Sarekoski.

Toimintavuoden neljäs jäsentilaisuus järjestettiin yhdistyksen perinteisen pikkujoulun yhteydessä 13.12.2001 Suomen Salibandyliiton vieraana. Tilaisuuden aiheena oli "valmentajan oikeusasema". Tilaisuuden alustajina toimivat Salibandyliiton asettaman selvitysryhmän jäsen Tom Hedkrok sekä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n asettaman valmentajan oikeusasemaa pohtivan työryhmän puheenjohtaja Heikki Halila.

Yhdistyksen jäsenlehden "Urheilu ja oikeus" neljäs numero ilmestyi marraskuussa ulkoasultaan uudistuneena. Lehden päätoimittajana toimi edelleen Mika Palmgren. Lehti jaettiin yhdistyksen jäsenkunnan ohella myös Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n avainseurarenkaan jäsenille, oikeustieteellistä koulutusta antaville yliopistoille, ylimmille tuomioistuimille sekä keskeisimmille tiedotusvälineille.

Yhdistyksen jäsenmäärä jatkoi vuonna 2001 kasvuaan. Vuoden 2001 alkaessa yhdistykseen kuului 102 jäsentä ja vuoden päättyessä 108 jäsentä.

Yhdistykseen liittyi vuoden aikana yhdeksän uutta jäsentä. Kolme jäsentä ilmoitti eroavansa yhdistyksestä.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne säilyi vuoden 2001 aikana vakaana. Merkittävä tekijä suotuisassa taloudellisessa kehityksessä oli opetusministeriön yhdistykselle myöntämä 80.000 markan valtionavustus. Yhdistyksen toiminnallinen kulujäämä vuonna 2001 oli 60.618 markkaa, joten ilman valtionavustusta yhdistys ei olisi voinut toimia nyt toteutuneessa laajuudessa.

Yhdistyksen oman varainhankinnan rungon muodostivat entiseen tapaan jäsenmaksutulot sekä ilmoitus- ja myyntitulot yhdistyksen julkaisuista. Toimintavuoden aikana toteutettiin jälleen jäsenmaksurästien perintäkampanja, jonka tuloksena yhdistykselle tuloutui 3.800 markkaa aiempien toimintavuosien jäsenmaksuja. Vuoden 2001 jäsenmaksunsa maksoi 86 % yhdistyksen jäsenistä, kun vastaava osuus vuonna 2000 oli 75 %. Hallitus ryhtyi toimintavuoden lopulla toimenpiteisiin jäsenmaksunsa laiminlyöneiden jäsenten jäsenyyden päättämiseksi.

Tilikauden päättyessä yhdistyksellä oli rahavaroja 150.090 markkaa. Poikkeuksellisen suuri varallisuusmäärä selittyy sillä, että opetusministeriö tuloutti yhdistyksen tilille vuodelle 2002 myöntämänsä 75.000 markan valtionavustuksen jo vuoden 2001 aikana.

Helsingissä 24.1.2002

Urheiluoikeuden yhdistys ry:n hallitus

 

Heikki Halila Kari-Pekka Tiitinen Pekka Ilmivalta

Mika Palmgren Hannu Rautiainen Hilkka Salmenkylä

Pekka Timonen

Olli Rauste (sihteeri)