2007

 

 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2007

 

 

Urheiluoikeuden yhdistyksen toiminta palautui vuonna 2007 normaaleihin uomiinsa ennätysvilkkaan vuoden 2006 jälkeen.

 

Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2007 aikana viisi kertaa. Hallituksen muodostivat

 

Hannu Rautiainen                     puheenjohtaja

Kari-Pekka Tiitinen                   varapuheenjohtaja

Pia Ek                                      jäsen

Pekka Ilmivalta                        jäsen

Hannu Kalkas                           jäsen

Mika Palmgren                          jäsen

Hilkka Salmenkylä                     jäsen

Olli Rauste                                sihteeri

 

Pohjoismaisen seminaarin jälkityöt

Toimintavuoden alku kului lokakuun 2006 lopussa Helsingissä järjestetyn urheiluoikeuden pohjoismaisen seminaarin jälkitöiden merkeissä. Merkittävin näistä jälkitöistä oli 118-sivuisen seminaarijulkaisun julkaiseminen. Maaliskuussa ilmestynyt julkaisu käsitti kaikkiaan 12 seminaarissa pidettyä esitelmää kirjallisessa muodossa. Julkaisua jaettiin seminaarin osanottajille, yhdistyksen jäsenille sekä keskeisimmille sidosryhmille.

 

Opintomatkan valmistelua

Vuosi 2007 jää yhdistyksen historiaan sikäli poikkeuksellisena, että useista tunnusteluista huolimatta jäsenten yhteistä opintomatkaa ei vuoden aikana toteutettu. Mahdollisina matkakohteina selvitettiin tuloksetta muun muassa Lontoota ja Bolognaa. Lopulta syksyn kuluessa tehdyn jäsenkyselyn tuloksena varmistui, että yhdistyksen seuraava opintomatka tehdään ensimmäistä kertaa yhdistyksen historiassa toisella mantereella sijaitsevaan kohteeseen New Yorkiin. Matkan valmistelut aloitettiin toimintavuoden aikana ja matka toteutetaan maaliskuussa 2008.

 

Jäsentilaisuudet

Yhdistyksen jäsenkunnalle tarkoitettuja keskustelutilaisuuksia järjestettiin vuoden 2007 aikana neljä kertaa.

Yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 14.3.2007 järjestettiin jäsentilaisuus aiheesta "yksilöurheilijan ja lajiliiton välinen ikuinen intressiristiriita - olisiko urheilulla jotakin opittavaa pääomasijoittamisesta?". Tilaisuuden alustajana toimi varatuomari Olli Rauste.

Kevään toinen jäsentilaisuus järjestettiin 5.6.2007 Asianajotoimisto Hannes Snellmanin vieraana. Toimiston asianajaja Mika Pohjonen alusti aiheesta "kilpailuoikeuden ajankohtaiset asiat urheilussa".

Syksyn toiminta käynnistyi 16.10.2007 Korkeimman Oikeuden vieraana järjestetyllä jäsentilaisuudella. Urheilun oikeusturvalautakunnan sihteeri Pasi Kumpula alusti aiheesta "oikeusturvalautakunnan viimeaikaiset ratkaisut". Tilaisuudessa saavutettiin toimintavuoden jäsentilaisuuksien osanottoennätys, sillä paikalle saapui 23 yhdistyksen jäsentä.

Vuoden viimeisenä tilaisuutena jäsenkunta kokoontui viettämään yhdistyksen perinteistä pikkujoulua 28.11.2007 Asianajotoimisto Krogeruksen toimitiloihin. Kulttuurisihteeri Minna Polvinen opetusministeriöstä alusti aiheesta "EU:n valkoinen kirja urheilusta".

 

Urheilujuridiikan päivä

Yhdistys osallistui perinteiseen tapaan urheilujuridiikan päivän järjestämiseen 7.3.2007 SLU-talolla Helsingissä. Tilaisuuden muina järjestäjinä toimivat Suomen Liikunta ja Urheilu ry sekä Helsingin yliopisto.

 

Urheilu ja Oikeus -lehti

Yhdistyksen julkaisemasta Urheilu ja oikeus -lehdestä julkaistiin marraskuussa uusi numero. Seitsemän asiantuntija-artikkelia käsittänyt lehti ilmestyi poikkeuksellisen tuhtina 148-sivuisena lukupakettina. Lehden päätoimittajana toimi entiseen tapaan professori Heikki Halila.

Urheilu ja oikeus -lehti jaettiin yhdistyksen jäsenkunnan ohella myös Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n avainseurarenkaan jäsenille, oikeustieteellistä koulutusta antaville yliopistoille, ylimmille tuomioistuimille, keskeisimmille tiedotusvälineille sekä muille yhdistyksen sidosryhmille.

 

Internet-kotisivu

Yhdistyksen oman internet-kotisivun ylläpitoa jatkettiin entiseen tapaan. Kotisivulla tiedotettiin yhdistyksen toiminnasta sekä julkaistiin urheilun oikeusturvalautakunnan vuoden aikana antamat päätökset.

 

Esitys urheilun oikeusturvalautakunnan jäseniksi 2008-2011

Yhdistys jätti lokakuussa Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n pyynnöstä oman esityksensä henkilöistä, jotka yhdistyksen käsityksen mukaan olisivat soveliaita toimimaan urheilun oikeusturvalautakunnan jäseninä toimikaudella 2008-2011. Yhdistyksen esitys sai suopean vastaanoton, sillä kaikki yhdistyksen esittämät 11 henkilöä tulivat valituiksi lautakuntaan.

 

Jäsenkunta

Yhdistyksen jäsenmäärä jatkoi vuonna 2007 edelleen kasvuaan.

Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 20 uutta jäsentä. Viisi jäsentä ilmoitti eroavansa yhdistyksestä ja seitsemän jäsenen jäsenyys katsottiin päättyneeksi jäsenmaksuvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi. Vuoden 2007 alkaessa yhdistykseen kuului 150 jäsentä ja vuoden päättyessä 158 jäsentä.

 

Taloudellinen asema

Yhdistyksen taloudellinen tilanne säilyi vuoden 2007 aikana vakaana. Yhdistyksen tavanomaisen toiminnan kulujäämä oli toimintavuonna noin 7.000 euroa. Jäsenmaksutulojen sekä opetusministeriön toimintavuodelle myöntämän 14.000 euron suuruisen valtionavustuksen turvin yhdistys pystyi kuitenkin ylläpitämään toimintaansa aiemmilta vuosilta tutussa laajuudessa.

Yhdistyksen lokakuussa 2006 järjestämän urheiluoikeuden pohjoismaisen seminaarin tilinpäätös valmistui toimintavuoden aikana. Seminaarin tulos muodostui 1.199 euroa ylijäämäiseksi. Seminaarin positiivisen lopputuloksen mahdollisti opetusministeriön seminaaria varten vuonna 2006 myöntämä 16.000 euron erityisavustus.

 

Helsingissä 17.1.2008

 

Urheiluoikeuden yhdistys ry:n hallitus

 

Hannu Rautiainen           Kari-Pekka Tiitinen        Pia Ek

Pekka Ilmivalta              Hannu Kalkas               Mika Palmgren

Hilkka Salmenkylä          Olli Rauste (sihteeri)