2020

 

TOIMINTAKERTOMUS 2020

Vuosi 2020 oli Urheiluoikeuden yhdistykselle – kuten kaikille muillekin – koronavirusvuosi. Vuosikokous maaliskuussa jäi vuoden ainoaksi fyysiseksi kokoontumiseksi. Sen jälkeen niin jäsentilaisuudet kuin hallituksen kokouksetkin jouduttiin järjestämään virtuaalisina koronaviruksesta aiheutuneiden kokoontumisrajoitusten vuoksi.

 

Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana viisi kertaa. Kokouksista ensimmäinen oli fyysinen kokous tammikuussa. Kesäkuussa hallitus kokoontui Teams-yhteydellä ja syksyllä kolme kertaa sähköpostikokouksena. Lisäksi hallitus käsitteli juoksevia asioita kokousten välisenä aikana sähköpostitse.

Hallituksen kokoonpano säilyi koko vuoden samana. Vuosikokous valitsi entisen hallituksen jatkamaan kokonaisuudessaan myös vuonna 2020.

Hallituksen muodostivat

Hannu Kalkas                          puheenjohtaja

Pia Ek                                      varapuheenjohtaja

Antti Aine                                  jäsen

Petri Heikkinen                         jäsen

Elias Kajander                          jäsen

Johanna Karvinen                    jäsen                        

Mika Palmgren                         jäsen

Olli Rauste                               sihteeri

 

Opintomatka Tokioon

Joulukuussa 2019 oli avattu jäsenistön ilmoittautuminen opintomatkalle, joka oli määrä tehdä Tokioon 16.-21.4.2020. Matkalle ilmoittautui 17 yhdistyksen jäsentä.

Helmikuussa koronaviruspandemian lähtiessä leviämään kaksi ilmoittautunutta peruutti osallistumisensa. Maaliskuussa matkan järjestäminen keväällä osoittautui mahdottomaksi, jolloin vielä kolmas ilmoittautunut perui osallistumisensa.

Opintomatkaa ei ollut mahdollista toteuttaa myöskään syksyn 2020 aikana koronaviruspandemian jatkuessa. Matkatoimiston kanssa sovittiin, että matka lykätään koronaviruspandemian jälkeiseen ajankohtaan.

Vuoden 2020 päättyessä tilanne oli se, että 14 osanottajaa oli ilmoittautunut ja maksanut kokonaan matkansa, ja yhdistys oli maksanut lentoliput ja majoituksen matkatoimistolle. Matkan ajankohtaa ei kuitenkaan ole voitu vieläkään päättää. Tämän hetken tiedon mukaan opintomatka Tokioon toteutetaan syksyllä 2021.

 

Jäsentilaisuudet

Yhdistyksen jäsenkunnalle tarkoitettuja keskustelutilaisuuksia järjestettiin poikkeusvuoden 2020 aikana kolme kertaa.

Vuoden toiminta käynnistyi 4.3.2020 vielä normaalisti yhdistyksen fyysisellä vuosikokouksella Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy:n vieraana. Kokouksen yhteydessä järjestettiin jäsentilaisuus aiheesta "Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös kilpailunrajoituksesta jääkiekon pelaajamarkkinoilla". Tilaisuuden alustajana toimivat urheiluoikeuden professori Antti Aine ja asianajaja Arttu Mentula.

Loppukeväällä ei järjestetty jäsentilaisuutta koronaviruspandemiasta aiheutuneista kokoontumisrajoituksista johtuen.

Syksyn toiminta käynnistyi 27.10.2020 yhdessä Lapsioikeusjuristit ry:n kanssa järjestetyllä webinaarilla aiheesta ”alaikäisten oikeudet urheilussa”. Tilaisuuden alustajina toimivat vastaava tutkija Mikko Salasuo Nuorisotutkimusverkostosta, tohtorikoulutettava Jatta Muhonen Helsingin yliopistosta, varatuomari Olli Rauste Urheiluoikeuden yhdistyksestä ja professori Suvianna Hakalehto Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuuden puheenjohtajina toimivat professori Antti Aine Urheiluoikeuden yhdistyksestä ja professori Virve Toivonen Lapsioikeusjuristit ry:stä.

Vuoden viimeisenä tilaisuutena järjestettiin 9.12.2020 webinaari aiheesta ”uusi antidopingsäännöstö voimaan 1.1.2021”. SUEK:in lakiasiainjohtaja Petteri Lindblom esitteli uuden säännöstön tärkeimmät uudistukset.

 

Urheilijoiden oikeusavustajajärjestelmän toiminta jatkui

Urheiluoikeuden yhdistyksen hallinnoima urheilijoiden oikeusavustajajärjestelmä jatkui myös koronaviruspandemian aikaisissa poikkeusolosuhteissa. Pandemian vaikutukset kuitenkin näkyivät myös oikeusavustajajärjestelmän toiminnassa, sillä urheilijoiden dopingtestaus oli poikkeusoloissa tavanomaista vähäisempää. Tämän seurauksena myös tarve oikeusavustajien käytölle oli normaalia vähäisempää.

Oikeusavustajajärjestelmän toiminnasta on annettu erillinen toimintakertomus.

 

Urheiluoikeuden Lauri Tarasti -palkinto

Urheiluoikeuden Lauri Tarasti -palkintoa ei toimintavuonna jaettu. Palkintolautakunta ei katsonut mitään vuoden 2019 aikana julkaistua teosta tai muuta tekoa sellaiseksi, joka täyttäisi palkinnon myöntämiselle palkintosäännössä asetetut kriteerit.

                     

Lausuntopyyntö huippu-urheilua koskevan lain tarpeellisuudesta

Selvityshenkilö Lauri Tarasti pyysi tammikuussa 2020 myös Urheiluoikeuden yhdistykseltä lausuntoa huippu-urheilua koskevan lain tarpeellisuudesta Suomessa.

Vakiintuneen käytännön mukaan Urheiluoikeuden yhdistys ei antanut lausuntoa yhdistyksen nimissä. Sen sijaan yhdistys välitti Tarastin lausuntopyynnön jäsenkunnalleen ja tarjosi jäsenille tilaisuutta esittää kannanottonsa lain tarpeellisuudesta.

Kuusi yhdistyksen jäsentä antoi oman lausuntonsa selvityspyyntöön. Yhdistys välitti lausunnot helmikuussa 2020 selvityshenkilö Tarastille.

 

Seminaarimatkojen tukemista koskevat periaatteet hyväksyttiin

Yhdistyksen hallitus totesi keväällä yhdistykselle saapuneen avustusanomuksen johdosta, että yhdistyksellä tulisi olla yleiset periaatteet siitä, miten yhdistyksen jäsenten osallistumista urheiluoikeuden kansainvälisiin seminaareihin voidaan yhdistyksen varoista tukea.

Hallitus hyväksyi jäsenten seminaarimatkojen tukemista koskevat periaatteet kokouksessaan kesäkuussa. Periaatteet julkaistiin yhdistyksen internet-kotisivulla.

 

Urheilu ja oikeus -vuosikirja

Yhdistyksen ”Urheilu ja oikeus” –vuosikirjasta julkaistiin joulukuussa vuoden 2020 numero. Julkaisu oli tällä kertaa tavanomaista kattavampi, peräti 346 sivua. Julkaisu sisälsi 12 asiantuntija-artikkelia urheiluoikeuden eri aloilta. Ensimmäistä kertaa vuosikirjassa julkaistiin yksi referee-artikkeli. Kaksi artikkeleista julkaistiin englannin kielellä. Vuosikirjan päätoimittajana toimi entiseen tapaan Tapio Rantala.

Edilex julkaisi vuosikirjan sähköisesti Edilex-tietopalvelussa yhdistyksen kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti.

 

Vuosikirjan vanhojen numeroiden julkaiseminen yhdistyksen kotisivuilla

Yhdistyksen julkaiseman Urheilu ja oikeus -vuosikirjan numerot on vuodesta 2012 alkaen julkaistu sähköisenä Edilex-palvelussa. Vuosien 1998-2011 numeroita on tähän asti ollut saatavissa vain paperiversiona.

Yhdistyksen hallitus pyysi kesäkuussa Asianajotoimisto Teperi & Co:ta auttamaan yhdistyksen vuosikirjan vuosien 1998-2011 numeroiden skannaamisessa pdf-muotoon niin, että näiden vuosien kirjat olisivat vapaasti saatavissa yhdistyksen kotisivuilla. Vuosikirjat 1998-2011 julkaistiin skannattuina yhdistyksen kotisivuilla elokuussa 2020.

 

Internet-kotisivut

Yhdistyksen omien internet-kotisivujen ylläpito jatkui aiemmilta vuosilta totuttuun tapaan. Kotisivuilla tiedotettiin jäsentilaisuuksista ja muusta yhdistyksen omasta toiminnasta. Kotisivuilla julkaistaan tietoja myös urheilijoiden oikeusavustajajärjestelmästä.

 

Jäsenkunta

Yhdistyksen jäsenmäärä kääntyi koronavirusvuonna laskuun. Jäsenmäärä pieneni toimintavuoden aikana 237 jäsenestä 230 jäseneen.

Yhdistykseen liittyi vuoden 2020 aikana 20 uutta jäsentä. Kolme jäsentä ilmoitti eroavansa yhdistyksestä. Lisäksi 24 jäsenen jäsenyys todettiin päättyneeksi jäsenmaksuvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Vuoden 2020 päättyessä yhdistykseen kuului 230 jäsentä.

 

Taloudellinen asema

Yhdistyksen taloudellinen tilanne säilyi vuoden 2020 aikana vakaana. Yhdistyksen tavanomaisen toiminnan kulujäämä oli toimintavuonna noin 15.000 euroa. Jäsenmaksutulojen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toimintavuodelle myöntämän 15.000 euron suuruisen valtionavustuksen turvin yhdistys pystyi kuitenkin ylläpitämään toimintaansa aiemmilta vuosilta totutussa laajuudessa.

 

Helsingissä 9.3.2021

 

Urheiluoikeuden yhdistys ry:n hallitus

 

Hannu Kalkas                  Pia Ek                             Antti Aine

 

Petri Heikkinen              Elias Kajander         Johanna Karvinen  

 

Mika Palmgren               Olli Rauste (sihteeri)