2002

 

URHEILUOIKEUDEN YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2002

 

Urheiluoikeuden yhdistyksen toiminta jatkui vilkkaana myös yhdistyksen yhdeksäntenä toimintavuotena.

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2002 aikana neljä kertaa. Hallituksen muodostivat

Hannu Rautiainen puheenjohtaja

Kari-Pekka Tiitinen varapuheenjohtaja

Pekka Ilmivalta jäsen

Mika Palmgren jäsen

Kristiina Rintala-Jaalivaara jäsen

Hilkka Salmenkylä jäsen

Pekka Timonen jäsen

Olli Rauste sihteeri

Yhdistyksen johdossa tapahtui kevään vuosikokouksessa merkittävä muutos, kun yhdistyksen puheenjohtajana kuuden vuoden ajan (1996-2001) toiminut Heikki Halila ilmoitti, ettei hän enää ole käytettävissä tehtävään. Halilan tilalle yhdistyksen historian kolmanneksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Hannu Rautiainen.

Toinen merkittävä uudistus toimintavuoden aikana oli yhdistyksen omien internet-kotisivujen avaaminen. Yhdistyksen toiminnasta ja muista urheiluoikeuteen liittyvistä aiheista kertovat sivut avattiin yleisölle joulukuussa 2002. Sivuilla julkaistaan myös urheilun oikeusturvalautakunnan antamat päätökset.

Yhdistyksen kansainvälinen toiminta jatkui vireänä myös vuonna 2002. Yhdistys järjesti 15-17.3.2002 opintomatkan Amsterdamiin. Matkalle osallistui yhdeksän yhdistyksen jäsentä. Matkan ohjelmaan kuului muun muassa tutustuminen jalkapalloseura Ajaxin toimintaan sekä Amsterdam Areenaan.

Syksyllä 1-3.11.2002 oli vuorossa yhteismatka perinteiseen pohjoismaiseen urheiluoikeuden seminaariin Kööpenhaminaan. Seminaarimatkalle osallistui 11 yhdistyksen jäsentä.

Yhdistyksen kotimaisen toiminnan päätapahtuma oli 13.3.2002 järjestetty urheilujuridiikan päivä yhdessä Helsingin yliopiston ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa.

Yhdistyksen toiminnan rungon muodostivat vanhaan tapaan jäsenkunnalle järjestetyt keskustelutilaisuudet. Näitä tilaisuuksia järjestettiin vuoden 2002 aikana kolme kertaa.

Yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 19.3.2002 järjestettiin keskustelutilaisuus aiheesta "kokemuksia välimiehen tehtävästä Salt Lake Cityn talviolympiakisoissa". Tilaisuuden alustajana toimi Salt Lake Cityn olympialaisten välimiesoikeuden CAS:in jäsen Olli Rauste.

Syksyn toiminta käynnistyi 10.10.2002 järjestetyllä jäsentilaisuudella, jonka aiheena oli "WADA:n uusi antidopingsäännöstö". Tilaisuuden alustajana toimi Suomen Antidopingtoimikunnan pääsihteeri Juha Viertola. Alustusta seuranneeseen paneelikeskusteluun osallistuivat Suomen Olympiakomitean valmennuspäällikkö Heikki Kantola, ADT:n lääketieteellinen johtaja Timo Seppälä, professori Kari-Pekka Tiitinen sekä Suomen Urheilijoiden Unionin puheenjohtaja Pekka Ilmivalta.

Toimintavuoden kolmas jäsentilaisuus järjestettiin yhdistyksen perinteisen pikkujoulun yhteydessä 4.12.2002 yhteistyössä Suomen välimiesoikeusyhdistyksen kanssa. Tilaisuuden aiheena oli "the major challenges of dispute resolution in sports - arbitration at the Olympic Games as an illustration". Tilaisuuden alustajana toimi sveitsiläinen professori Gabrielle Kaufmann-Kohler. Valmistellun kommenttipuheenvuoron piti WADA:n oikeudellisen komitean jäsen Lauri Tarasti.

Yhdistyksen jäsenlehdestä "Urheilu ja oikeus" ilmestyi marraskuussa viides numero. Lehden päätoimittajana toimi edelleen Mika Palmgren. Lehti jaettiin yhdistyksen jäsenkunnan ohella entiseen tapaan myös Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n avainseurarenkaan jäsenille, oikeustieteellistä koulutusta antaville yliopistoille, ylimmille tuomioistuimille sekä keskeisimmille tiedotusvälineille.

Vuoden 2001 lopulla käynnistetty kampanja jäsenmaksurästien perimiseksi ja jäsenmaksunsa laiminlyöneiden henkilöiden jäsenyyden päättämiseksi saatettiin loppuun vuoden 2002 aikana. Kampanjan seurauksena yhdistyksen jäsenmäärä pieneni kalenterivuoden aikana ensimmäistä kertaa yhdistyksen yhdeksänvuotisessa historiassa. Vuoden 2002 alkaessa yhdistykseen kuului 108 jäsentä ja vuoden päättyessä 101 jäsentä.

Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 15 uutta jäsentä. Yksi jäsen ilmoitti eroavansa yhdistyksestä ja 21 jäsenen jäsenyys katsottiin päättyneeksi jäsenmaksuvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne säilyi vuoden 2002 aikana vakaana. Yhdistyksen toiminnallinen kulujäämä tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetyt oikaisut huomioon ottaen oli vuonna 2002 noin 13.000 euroa. Opetusministeriön toimintavuodelle myöntämän noin 12.600 euron suuruisen valtionavustuksen turvin yhdistys pystyi kuitenkin ylläpitämään toimintaansa nyt toteutuneessa laajuudessa.

Yhdistyksen oman varainhankinnan rungon muodostivat entiseen tapaan jäsenmaksutulot sekä ilmoitus- ja myyntitulot yhdistyksen julkaisuista.

Tilikauden päättyessä yhdistyksellä oli rahavaroja 16.746 euroa.

 

Helsingissä 28.1.2003

 

Urheiluoikeuden yhdistys ry:n hallitus

 

Hannu Rautiainen    Kari-Pekka Tiitinen               Pekka Ilmivalta

Mika Palmgren        Kristiina Rintala-Jaalivaara    Hilkka Salmenkylä

Pekka Timonen       Olli Rauste (sihteeri)