2012

VUOSIKERTOMUS 2012

 

Vuosi 2012 muistetaan Urheiluoikeuden yhdistyksen toiminnassa tavanomaista runsaamman julkaisutoiminnan vuotena. Yhdistys julkaisi vuoden aikana lähes 500 sivun verran urheiluoikeuteen liittyvää kirjallisuutta, kun normaalin vuosikirjan ohella julkaistiin toinenkin teos yhdistyksen perustajajäseniin kuuluvan Heikki Halilan 60-vuotispäivän kunniaksi.

 

Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana kolme kertaa. Hallituksen muodostivat Hannu Rautiainen puheenjohtaja, Hannu Kalkas varapuheenjohtaja sekä jäseninä Pia Ek, Elias Kajander, Olli Norros, Mika Palmgren ja Hilkka Salmenkylä. Sihteerinä toimi Olli Rauste.

 

Heikki Halilan 60-vuotisjuhlallisuudet

Maamme ensimmäisenä urheiluoikeuden professorina Helsingin yliopistossa vuosina 2001-2011 toiminut Heikki Halila täytti 60 vuotta 26.5.2012. Yhdistys juhlisti perustajajäseniinsä kuuluvan Halilan merkkipäivää julkaisemalla Halilan esseetyyppisen kirjoituskokoelman otsikolla ”Urheilunostalgiaa”. Kaikkiaan 231-sivuinen teos saavutti suosiota yhdistyksen jäsenkunnan ohella myös muiden oikeustieteen harjoittajien sekä yleisemminkin urheilun historiasta kiinnostuneiden henkilöiden parissa. Teoksen julkaisemiseksi suoritettu varainhankintakampanja oli yhdistykseltä merkittävä voimainponnistus, jonka lopputulos muodostui jäsenkunnan ja muiden asiaan liittyvien tahojen myötämielisyyden ansiosta vähintäänkin tyydyttäväksi.

 

Jäsentilaisuudet

Yhdistyksen jäsenkunnalle tarkoitetut keskustelutilaisuudet jatkuivat toimintavuoden aikana entiseen tapaan. Tilaisuuksia järjestettiin vuoden 2012 aikana neljä kertaa.

Vuoden toiminta käynnistyi 15.2.2012 yhdistyksen vuosikokouksella Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n vieraana. Kokouksen yhteydessä järjestettiin jäsentilaisuus aiheesta "urheilun manageritoiminnan ajankohtaisia kehitysnäkymiä". Tilaisuuden alustajana toimi Suomen Urheilumanagerit ry:n puheenjohtaja Erkki Alaja.

Kevään toinen jäsentilaisuus järjestettiin 15.5.2012 niin ikään Elinkeinoelämän Keskusliiton isännöimänä. Tilaisuuden aiheena oli ”korruptio urheilussa”. Alustajana toimi OTT Lauri Tarasti.

Syksyn toiminta käynnistyi 2.10.2012 Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co:n vieraana järjestetyllä jäsentilaisuudella, jossa oli poikkeuksellisesti kaksi asia-aihetta. OTL Juha Viertola alusti aiheesta ”taannehtivat dopingrangaistukset – miten vuosien takaisista dopingrikkomuksista voidaan rangaista?”. Toisena alustajana toimi jääkiekon SM-liigan kurinpitoryhmän puheenjohtaja Sami Kyntölä aiheenaan ”jääkiekon SM-liigan kurinpitopäätös Jokerit-HIFK ottelun tapahtumista”.

Vuoden viimeisenä tilaisuutena jäsenkunta kokoontui viettämään yhdistyksen pikkujoulua 11.12.2012 perinteiseen tapaan Veikkaus Oy:n edustustiloihin. Suomen Olympiakomitean tuore puheenjohtaja Risto Nieminen kertoi ensin runsaslukuiselle kuulijakunnalle näkemyksiään suomalaisen urheilun nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista. Sen jälkeen urheilun uuden keskusjärjestön Valon pääsihteeri Teemu Japisson kertoi uudesta yhdistyksestä ja sen synnyttämisprosessista.

 

Urheilujuridiikan päivä

Yhdistys osallistui perinteiseen tapaan urheilujuridiikan päivän järjestämiseen 29.3.2012 SLU-talolla Helsingissä. Tilaisuuden muina järjestäjinä toimivat Suomen Liikunta ja Urheilu ry sekä Helsingin yliopisto.

 

Urheilu ja oikeus -vuosikirja

Yhdistyksen julkaisemasta ”Urheilu ja oikeus” -vuosikirjasta ilmestyi joulukuussa uusi, 230 sivun laajuinen vuoden 2012 numero. Julkaisu sisältää seitsemän asiantuntija-artikkelia urheiluoikeuden eri aloilta. Lisäksi Lauri Tarasti muistelee artikkelissaan pitkää uraansa kansainvälisen urheiluoikeuden piirissä. Vuosikirjan päätoimittajana toimi Markus Manninen.

Urheilu ja oikeus -vuosikirja jaettiin yhdistyksen jäsenkunnan ohella myös Suomen Liikunta ja Urheilu ry:lle, urheilun lajiliitoille, oikeustieteellistä koulutusta antaville yliopistoille, ylimmille tuomioistuimille, joillekin kirjastoille, keskeisimmille tiedotusvälineille sekä muille yhdistyksen sidosryhmille. Vuosikirjan artikkelit julkaistaan myös sähköisesti Edilex-tietopalvelussa keväällä 2013.

 

Internet-kotisivut

Yhdistyksen omien internet-kotisivujen ylläpito jatkui aiemmilta vuosilta totuttuun tapaan. Kotisivuilla tiedotettiin jäsentilaisuuksista ja muusta yhdistyksen omasta toiminnasta.

 

Kansainvälinen toiminta

Yhdistyksen hallitus selvitteli mahdollisuuksia jäsenkunnan yhteiseen opintomatkaan, mutta matka ei toimintavuoden aikana toteutunut matkaohjelman järjestämiseen liittyvistä haasteista johtuen.

Yhdistys lähetti edustajansa Glasgow’ssa 19.-23.7.2012 järjestettyyn liikuntatieteiden ICSEMIS-maailmankonferenssiin, jonka yhtenä aiheena oli ensimmäistä kertaa myös urheiluoikeus. Yhdistyksen jäsenet Lauri Tarasti ja Markus Manninen osallistuivat konferenssin urheiluoikeuden osion järjestämiseen.

 

Jäsenkunta

Yhdistyksen jäsenmäärä jatkoi toimintavuonna tasaista kasvuaan. Yhdistykseen liittyi vuoden 2012 aikana 19 uutta jäsentä. Neljä jäsentä ilmoitti eroavansa yhdistyksestä. Viiden jäsenen jäsenyys todettiin päättyneeksi jäsenmaksuvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi. Vuoden 2012 päättyessä yhdistykseen kuului 217 jäsentä.

 

Taloudellinen asema

Yhdistyksen taloudellinen tilanne säilyi vuoden 2012 aikana vakaana. Yhdistyksen tavanomaisen toiminnan kulujäämä oli toimintavuonna noin 9.000 euroa. Jäsenmaksutulojen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toimintavuodelle myöntämän 15.000 euron suuruisen valtionavustuksen turvin yhdistys pystyi kuitenkin ylläpitämään toimintaansa aiemmilta vuosilta totutussa laajuudessa.

Helsingissä 28.1.2013

 

Urheiluoikeuden yhdistys ry:n hallitus