2005

 

TOIMINTAKERTOMUS 2005

 

Urheiluoikeuden yhdistyksen toiminta jatkui toimintavuonna totutun vilkkaana.

 

Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2005 aikana neljä kertaa. Hallituksen muodostivat

Hannu Rautiainen                     puheenjohtaja

Kari-Pekka Tiitinen                   varapuheenjohtaja

Pekka Ilmivalta                        jäsen

Hannu Kalkas                           jäsen

Mika Palmgren                         jäsen

Kristiina Rintala-Jaalivaara        jäsen

Hilkka Salmenkylä                    jäsen

Olli Rauste                               sihteeri

 

Jäsentilaisuudet

Yhdistyksen toiminnan rungon muodostivat toimintavuonna perinteiseen tapaan jäsenkunnalle tarkoitetut keskustelutilaisuudet. Näitä tilaisuuksia järjestettiin vuoden 2005 aikana neljä kertaa.

Vuoden ensimmäinen jäsentilaisuus järjestettiin 17.1.2005 aiheesta "Urheilun oikeusturvalautakunnan uusin ratkaisukäytäntö". Veikkaus Oy:n kokoustiloissa järjestetyn tilaisuuden alustajana toimi urheilun oikeusturvalautakunnan puheenjohtaja, oikeusneuvos Pertti Välimäki.

Yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 8.3.2005 järjestet­tiin keskustelutilaisuus aiheesta “Urheiluseuran velkasaneeraus". Tilaisuuden alustajina toimivat konkurssiasiamies Eero Lyytikäinen sekä Lahden Pelicansin tapauksessa neuvonantajana toiminut Hannu Rautiainen. Tilaisuuden isäntänä toimi Elinkeinoelämän Keskusliitto EK.

Syksyn toiminta käynnistyi 29.9.2005 järjestetyllä jäsentilaisuudella aiheesta "Sarjapaikan saamiseen, siirtämiseen ja menettämiseen liittyvät oikeudelliset kysymykset". Suomen Palloliiton tiloissa järjestetyssä tilaisuudessa toimi alustajana Palloliiton kilpailupäällikkö Petri Heikkinen.

Toimintavuoden viimeinen jäsentilaisuus oli yhdistyksen perinteinen pikkujoulu 29.11.2005 Veikkaus Oy:n kokoustiloissa. Tilaisuuden alustajana toimi entinen päävalmentaja Kari-Pekka Kyrö aiheenaan "Huippu-urheilun logiikka".

 

Urheilujuridiikan päivä

Yhdistys oli myös perinteiseen tapaan mukana järjestämässä urheilujuridiikan päivää 16.3.2005 SLU-talolla Helsingissä. Tilaisuuden muina järjestäjinä toimivat Suomen Liikunta ja Urheilu ry sekä Helsingin yliopisto.

 

Kansainvälinen toiminta

Yhdistyksen kansainvälinen toiminta jatkui toimintavuonna opintomatkalla Monacoon ja Nizzaan. Matkan ohjelmaan kuului muun muassa tutustuminen kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n lakiasiain toimintoihin sekä urheilijoiden asioita hoitavan kansainvälisen manageritoimiston toimintaan. Matkalle osallistui 15 yhdistyksen jäsentä.

 

Pohjoismainen seminaari 2006

Toimintavuoden aikana jatkettiin valmisteluita seuraavan urheiluoikeuden pohjoismaisen seminaarin järjestämiseksi Helsingissä 20.-21.10.2006. Urheiluoikeuden professori Heikki Halilan johtama seminaarin järjestelytoimikunta kokoontui toimintavuoden aikana ja valmisteli seminaarille alustavan ohjelman sekä talousarvion. Myös seminaarin käytännön järjestelyt aloitettiin suorittamalla seminaarin järjestämisen edellyttämät tilavaraukset.

 

Urheilu ja Oikeus -lehti

Yhdistyksen julkaisemasta Urheilu ja oikeus -lehdestä julkaistiin toimintavuoden aikana uusi numero. Samalla lehden formaatti muuttui A5-kokoon. Uudessa formaatissa lehti ilmestyi marraskuussa jäsenkunnan luettavaksi 128-sivuisena lukupakettina.

Lehden päätoimittajana toimi professori Heikki Halila.

Urheilu ja oikeus -lehti jaettiin yhdistyksen jäsenkunnan ohella myös Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n avainseurarenkaan jäsenille, oikeustieteellistä koulutusta antaville yliopistoille, ylimmille tuomioistuimille, keskeisimmille tiedotusvälineille sekä muille yhdistyksen sidosryhmille.

 

Internet-kotisivu

Yhdistyksen oman internet-kotisivun ylläpitoa jatkettiin entiseen tapaan. Kotisivulla tiedotettiin yhdistyksen toiminnasta sekä julkaistiin urheilun oikeusturvalautakunnan antamat päätökset.

 

Jäsenkunta

Yhdistyksen jäsenmäärä jatkoi vuonna 2005 edelleen kasvuaan.

Yhdistykseen liittyi vuoden aikana yhdeksän uutta jäsentä. Kaksi jäsentä ilmoitti eroavansa yhdistyksestä. Vuoden 2005 alkaessa yhdistykseen kuului 134 jäsentä ja vuoden päättyessä 141 jäsentä.

 

Taloudellinen asema

Yhdistyksen taloudellinen tilanne säilyi vuoden 2005 aikana vakaana. Yhdistyksen toiminnallinen kulujäämä oli toimintavuonna noin 19.000 euroa. Jäsenmaksutulojen sekä opetusministeriön toimintavuodelle myöntämän 13.500 euron suuruisen valtionavustuksen turvin yhdistys pystyi kuitenkin ylläpitämään toimintaansa aiemmilta vuosilta tutussa laajuudessa.

Tilikauden päättyessä yhdistyk­sellä oli rahavaroja 16.257 euroa.

 

Helsingissä 7.2.2006

 

Urheiluoikeuden yhdistys ry:n hallitus

 

Hannu Rautiainen             Kari-Pekka Tiitinen       Pekka Ilmivalta

 

Hannu Kalkas                  Mika Palmgren             Kristiina Rintala-Jaalivaara                           

 

Hilkka Salmenkylä           Olli Rauste (sihteeri)