2006

 

TOIMINTAKERTOMUS 2006

 

Urheiluoikeuden yhdistyksen toimintavuosi 2006 oli tähän asti vilkkain yhdistyksen 12-vuotisessa historiassa. Vuoden aikana järjestettiin muun muassa urheiluoikeuden pohjoismainen seminaari Helsingissä sekä käytiin opintomatkalla Brysselissä.

 

Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2006 aikana neljä kertaa. Hallituksen muodostivat

Hannu Rautiainen                     puheenjohtaja

Kari-Pekka Tiitinen                   varapuheenjohtaja

Pekka Ilmivalta                        jäsen

Hannu Kalkas                           jäsen

Mika Palmgren                          jäsen

Kristiina Rintala-Jaalivaara         jäsen

Hilkka Salmenkylä                    jäsen

Olli Rauste                               sihteeri

 

Pohjoismainen seminaari

Toimintavuoden huippukohdan muodosti järjestyksessään neljännen urheiluoikeuden pohjoismaisen seminaarin järjestäminen Helsingissä 20.-21.10.2006. Seminaari keräsi yhteen kaikkiaan 62 urheiluoikeuden harrastajaa neljästä eri pohjoismaasta.

Seminaaripaikkana toimi hotelli Scandic Continental Mannerheimintiellä. Kahden seminaaripäivän aikana kuultiin kaikkiaan 11 tasokasta alustusta viidestä eri maasta. Seminaarin pääesiintyjäksi oli saatu Sveitsistä urheilun kansainvälisen välitystuomioistuimen CAS:in pääsihteeri Matthieu Reeb.

Varsinaisen asiaohjelman lisäksi seminaariväki kokoontui perjantai-iltana yhteiselle juhlaillalliselle seminaarihotellin ravintolaan. Lauantaipäivän ohjelma alkoi tutustumisella olympiastadioniin ja urheilumuseoon.  Juhlaillallisen yhteydessä luovutettiin seuraavan pohjoismaisen seminaarin järjestämisvastuuta koskeva symbolinen soihtu Svensk Idrottsjuridisk Föreningenin edustajille.

Kaikin puolin onnistuneen seminaarin järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimi urheiluoikeuden professori Heikki Halila ja pääsihteerinä Hannu Kalkas.

 

Opintomatka Brysseliin

Toimintavuoden toinen huippukohta oli yhdistyksen opintomatka Brysseliin 29.9.-1.10.2006. Matkan ohjelmaan kuuluivat muun muassa vierailut EU:n komissioon, Belgian jalkapalloliigaan sekä Suomen pysyvään edustustoon EU:ssa. Opintomatkalle osallistui yhdeksän yhdistyksen jäsentä.

 

Jäsentilaisuudet

Yhdistyksen jäsenkunnalle tarkoitettuja keskustelutilaisuuksia järjestettiin vuoden 2006 aikana muun toiminnan vilkkaudesta johtuen poikkeuksellisesti vain kaksi kertaa.

Kevään ainoa jäsentilaisuus järjestettiin yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 14.3.2006. Tilaisuuden aiheena oli korkeimman oikeuden antama tuore ennakkoratkaisu urheiluseuran hallituksen jäsenten vastuusta laiminlyödystä pelaajien eläketurvasta seuran konkurssitilanteessa. Tilaisuuden alustajina toimivat asiaa jääkiekon pelaajayhdistyksen puolesta ajanut Pekka Ilmivalta sekä urheiluoikeuden professori Heikki Halila.

Syksyllä jäsenkunta kokoontui viettämään yhdistyksen perinteistä pikkujoulua 22.11.2006. Tilaisuuden aiheena oli Euroopan unionin urheilutoimintaa käsittelevä raportti European Sports Review. Raporttia käsittelivät alustuksissaan professori Heikki Halila, jalkapallon Veikkausliigan hallituksen puheenjohtaja Hannu Rautiainen sekä pelaajayhdistyksen näkökulmasta asiaa käsitellyt Mika Palmgren.

 

Urheilujuridiikan päivä

Yhdistys osallistui perinteiseen tapaan urheilujuridiikan päivän järjestämiseen 8.3.2006 SLU-talolla Helsingissä. Tilaisuuden muina järjestäjinä toimivat Suomen Liikunta ja Urheilu ry sekä Helsingin yliopisto.

 

Urheilu ja Oikeus -lehti

Yhdistyksen julkaisemasta Urheilu ja oikeus -lehdestä julkaistiin toimintavuoden aikana uusi numero. Seitsemän asiantuntija-artikkelia käsittänyt lehti ilmestyi jäsenkunnan luettavaksi marraskuussa 104-sivuisena lukupakettina. Lehden päätoimittajana toimi entiseen tapaan professori Heikki Halila.

Urheilu ja oikeus -lehti jaettiin yhdistyksen jäsenkunnan ohella myös Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n avainseurarenkaan jäsenille, oikeustieteellistä koulutusta antaville yliopistoille, ylimmille tuomioistuimille, keskeisimmille tiedotusvälineille sekä muille yhdistyksen sidosryhmille.

 

Internet-kotisivu

Yhdistyksen oman internet-kotisivun ylläpitoa jatkettiin entiseen tapaan. Kotisivulla tiedotettiin yhdistyksen toiminnasta sekä julkaistiin urheilun oikeusturvalautakunnan vuoden aikana antamat päätökset.

 

Jäsenkunta

Yhdistyksen jäsenmäärä jatkoi vuonna 2006 edelleen kasvuaan.

Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 17 uutta jäsentä. Kolme jäsentä ilmoitti eroavansa yhdistyksestä ja viiden jäsenen jäsenyys katsottiin päättyneeksi jäsenmaksuvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi. Vuoden 2006 alkaessa yhdistykseen kuului 141 jäsentä ja vuoden päättyessä 150 jäsentä.

 

Taloudellinen asema

Yhdistyksen taloudellinen tilanne säilyi vuoden 2006 aikana vakaana. Yhdistyksen tavanomaisen toiminnan kulujäämä oli toimintavuonna noin 14.300 euroa. Jäsenmaksutulojen sekä opetusministeriön toimintavuodelle myöntämän 12.000 euron suuruisen valtionavustuksen turvin yhdistys pystyi kuitenkin ylläpitämään toimintaansa aiemmilta vuosilta tutussa laajuudessa.

Yhdistyksen järjestämän urheiluoikeuden pohjoismaisen seminaarin taloudellisen tuloksen arvioidaan muodostuvan noin 4.300 euroa ylijäämäiseksi. Seminaarin positiivisen lopputuloksen mahdollisti opetusministeriön seminaaria varten myöntämä 16.000 euron erityisavustus.

 

Helsingissä 22.1.2007

 

Urheiluoikeuden yhdistys ry:n hallitus

 

Hannu Rautiainen             Kari-Pekka Tiitinen       Pekka Ilmivalta

 

Hannu Kalkas                   Mika Palmgren            Kristiina Rintala-Jaalivaara              

  

Hilkka Salmenkylä            Olli Rauste (sihteeri)