2019

TOIMINTAKERTOMUS 2019

 

Vuosi 2019 oli Urheiluoikeuden yhdistykselle uusien urheiluoikeuden alaan liittyvien toimintojen käynnistämisen vuosi. Vuoden aikana käynnistyi urheilijoiden oikeusavustajajärjestelmä dopingasioita varten. Lisäksi toimintavuoden aikana jaettiin ensimmäistä kertaa urheiluoikeuden Lauri Tarasti -palkinto.

 

Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana kuusi kertaa. Lisäksi hallitus käsitteli juoksevia asioita kokousten välisenä aikana sähköpostitse.

Hallituksessa tapahtui toimintavuoden aikana kaksi henkilövaihdosta. Hallituksesta jäivät kevään vuosikokouksessa pois vuodesta 1999 lähtien täydet 20 vuotta hallituksen jäsenenä toiminut Hilkka Salmenkylä sekä vuodesta 2014 lähtien hallitukseen kuulunut Samuli Miettinen. Vuosikokous valitsi uusiksi hallituksen jäseniksi urheiluoikeuden professori Antti Aineen sekä asianajaja Johanna Karvisen.

Hallituksen muodostivat

Hannu Kalkas                          puheenjohtaja

Pia Ek                                       varapuheenjohtaja

Antti Aine                                  jäsen

Petri Heikkinen                         jäsen

Elias Kajander                          jäsen

Johanna Karvinen                    jäsen                        

Mika Palmgren                         jäsen

Olli Rauste                                sihteeri

 

Opintomatka Chicagoon 4.-9.4.2019

Yhdistys järjesti huhtikuussa jäsenistölle tarkoitetun opintomatkan  Chicagoon. Matka saavutti ennätysmäisen suosion, sillä kaikki 25 paikkaa myytiin loppuun vain 37 minuutissa. Lähes 15 matkalle halunnutta jäsentä jäi jonotuslistalle.

Matkan saama suosio johti yhdistyksen opintomatkoja koskevien periaatteiden muuttamiseen vuosikokouksessa käydyssä keskustelussa annettujen suuntaviivojen mukaisesti. Jatkossa yhdistyksen opintomatkojen osanottajien valinnassa ei enää noudateta aikaprioriteettiperiaatetta vaan vuorotteluperiaatetta.

Chicagon opintomatkan ohjelmaan kuului NBA-seura Chicago Bullsin lakiasiainjohtajan tapaaminen, NHL-seura Chicago Blackhawksin lakimiehen tapaaminen, kolmen eri lajin (NBA, NHL, NFL) pelaaja-agenttien tapaaminen, yhteinen paneelikeskustelu USA:n Sports Law Associationin jäsenten kanssa sekä NHL-ottelu Blackhawks – Dallas Stars ja NBA-ottelu Chicago Bulls – Philadekphia 76ers. Matkan kohokohta koettiin NBA-ottelun jälkeen, kun Bullsin suomalaistähti Lauri Markkanen tuli tapaamaan ryhmäämme United Cenrterin katsomossa. Ryhmä kävi myös yhteisellä illallisella Michael Jordan Steak Housessa.

 

Urheiluoikeuden pohjoismainen seminaari Tukholmassa 15.-16.11.2019

Svensk Idrottsjuridisk Förening järjesti perinteisen urheiluoikeuden pohjoismaisen seminaarin 15.-16.11.2019 Bosönin urheiluopistolla. Seminaariin osallistui yhdistyksen myöntämällä taloudellisella tuella kahdeksan yhdistyksen jäsentä.

 

Jäsentilaisuudet

Yhdistyksen jäsenkunnalle tarkoitettuja keskustelutilaisuuksia järjestettiin vuoden 2019 aikana neljä kertaa.

Vuoden toiminta käynnistyi 6.3.2019 yhdistyksen vuosikokouksella Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:n vieraana. Kokouksen yhteydessä järjestettiin jäsentilaisuus aiheesta "urheiluoikeuden ajankohtaisista kysymyksistä yliopiston näkökulmasta". Tilaisuuden alustajana toimi tuore urheiluoikeuden professori Antti Aine.

Kevään toinen jäsentilaisuus järjestettiin 27.5.2019 Asianajotoimisto Castren & Snellmanin toimitiloissa. Tilaisuuden aiheena oli ”testosteronirajat naisten yleisurheilussa”. Alustajana toimi kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n hallituksen jäsen Antti Pihlakoski.

Syksyn toiminta käynnistyi 14.9.2019 uudella aluevaltauksella, kun yhdistys järjesti historiansa ensimmäisen elektronista urheilua koskevan jäsentilaisuuden. Tilaisuus järjestettiin Arctic Invitational -pelitapahtuman yhteydessä Hartwall Areenalla Helsingissä. Tapahtuman toimitusjohtaja Olli-Pekka Villa kertoi tapahtumasta jäsenille. Sen jälkeen oli tilaisuus siirtyä katsomoon seuraamaan tapahtumaa.

Vuoden viimeisenä tilaisuutena jäsenkunta kokoontui viettämään yhdistyksen perinteistä pikkujoulua 4.12.2019 Veikkaus Oy:n edustustiloihin. Tilaisuuden alustajana toimi Suomen Eeettinen Keskus SUEK ry:n pääsihteeri Teemu Japisson aiheenaan ”SUEK:in toiminta erityisesti dopingvalvonnan ulkopuolisten asioiden osalta sekä SUEK:in toimialaan liittyvät ajankohtaiset asiat”.

 

Urheilijoiden oikeusavustajajärjestelmän käynnistyminen

Urheiluoikeuden yhdistyksen hallinnoima urheilijoiden oikeusavustajajärjestelmä käynnistyi tammikuussa 2019. Järjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa dopingrikkomuksista epäillyille urheilijoille ja muille henkilöille oikeudellisen avustajan saaminen rikkomusten käsittelyssä antidopingasioiden valvontalautakunnassa.

Järjestelmän käynnistyminen tuli mahdolliseksi, kun Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi järjestelmää varten 10.000 euron suuruisen valtionavustuksen.

Oikeusavustajajärjestelmän toiminnasta on annettu erillinen toimintakertomus.

 

Urheiluoikeuden Lauri Tarasti -palkinto

Kevään vuosikokouksessa 6.3.2019 jaettiin ensimmäistä kertaa urheiluoikeuden Lauri Tarasti -palkinto. Ministeri Lauri Tarastin aloitteesta perustetun palkinnon tarkoituksena on huomioida suomalaista urheiluoikeutta merkittävästi kehittäneitä tekoja.

Ensimmäisen 3.000 euron suuruisen palkinnon sai asianajaja Markus Manninen oltuaan ensimmäisenä suomalaisena CAS:n (Court of Arbitration for Sport) antidopingdivisioonan ad-hoc tuomioistuimen jäsenenä Pyeongchangin talviolympialaisissa 2018. Lisäksi Manninen oli mm. kirjoittanut ansiokkaan artikkelin yhdistyksen vuosikirjaan sekä pitänyt myöhemmin kirjallisesti julkaistun esitelmän CAS:in seminaarissa.  

 

                         Tokion opintomatkan valmistelu

Toimintavuoden aikana aloitettiin huhtikuussa 2020 Tokioon tehtävän opintomatkan valmistelu.

 

Urheilun oikeusturvalautakunnan jäsenten valinta

Suomen Olympiakomitea pyysi elokuussa 2019 yhdistykseltä esitystä henkilöistä, jotka olisivat soveliaita toimimaan urheilun oikeusturvalautakunnan jäseninä toimikaudella 2020-2023. Yhdistyksen hallitus päätti järjestää jäsenkunnalle avoimen haun oikeusturvalautakunnan jäsenen tehtävään. Avoimen haun tuloksena 11 yhdistyksen jäsentä jätti hakemuksensa suoraan Olympiakomitealle.

 

Urheilu ja oikeus -vuosikirja

Yhdistyksen ”Urheilu ja oikeus” –vuosikirjasta julkaistiin joulukuussa vuoden 2019 numero. Julkaisun laajuus oli tällä kertaa 210 sivua. Julkaisu sisälsi 11 asiantuntija-artikkelia urheiluoikeuden eri aloilta. Yhden artikkelin kirjoittaja oli ruotsalainen, yhden tanskalainen, ja kolme artikkeleista julkaistiin englannin kielellä. Vuosikirjan päätoimittajana toimi entiseen tapaan Tapio Rantala.

Edilex julkaisi vuosikirjan sähköisesti Edilex-tietopalvelussa yhdistyksen kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti.

 

Internet-kotisivut

Yhdistyksen omien internet-kotisivujen ylläpito jatkui aiemmilta vuosilta totuttuun tapaan. Kotisivuilla tiedotettiin jäsentilaisuuksista ja muusta yhdistyksen omasta toiminnasta. Kotisivuille lisättiin uutena osiona urheilijoiden oikeusavustajajärjestelmää koskeva alasivusto.

 

Jäsenkunta

Yhdistyksen jäsenmäärä kääntyi vuonna 2018 tapahtuneen pienen notkahduksen jälkeen uudelleen nousu-uralle. Jäsenmäärä kasvoi toimintavuoden aikana 225 jäsenestä 237 jäseneen.

Yhdistykseen liittyi vuoden 2019 aikana 26 uutta jäsentä. Kolme jäsentä ilmoitti eroavansa yhdistyksestä. Lisäksi 11 jäsenen jäsenyys todettiin päättyneeksi jäsenmaksuvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Vuoden 2019 päättyessä yhdistykseen kuului 237 jäsentä.

Yhdistyksen jäsenkirjeiden postitustavoissa toteutettiin hallituksen päätöksellä muutos syksyllä 2019. Siihen asti jäsenet olivat voineet valita, haluavatko jäsenkirjeensä paperikirjeenä vai sähköpostikirjeenä. Paperikirjepostituksen piirissä oli enää 29 jäsentä. Hallitus päätti luopua jäsenkirjeiden lähettämisestä paperikirjeinä ja kehotti näitä 29 jäsentä ilmoittamaan yhdistykselle sähköpostiosoitteensa sähköpostikirjeiden lähettämistä varten. Vuoden 2019 viimeinen jäsenkirje lähetettiin enää vain sähköpostikirjeenä.

 

Taloudellinen asema

Yhdistyksen taloudellinen tilanne säilyi vuoden 2019 aikana vakaana. Yhdistyksen tavanomaisen toiminnan kulujäämä oli toimintavuonna noin 32.000 euroa. Jäsenmaksutulojen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toimintavuodelle myöntämän 15.000 euron suuruisen valtionavustuksen turvin yhdistys pystyi kuitenkin ylläpitämään toimintaansa aiemmilta vuosilta totutussa laajuudessa.

 

Helsingissä 23.1.2020

 

Urheiluoikeuden yhdistys ry:n hallitus

 

Hannu Kalkas                  Pia Ek                             Antti Aine

 

Petri Heikkinen                 Elias Kajander         Johanna Karvinen   

 

Mika Palmgren                 Olli Rauste (sihteeri)