Seminaarimatkojen tukemista koskevat periaatteet

Nämä periaatteet on hyväksytty Urheiluoikeuden yhdistyksen hallituksen kokouksessa 4.6.2020.

 

Tuen kohteena on ensisijaisesti osallistuminen urheiluoikeuden perinteisiin pohjoismaisiin seminaareihin. Niihin osallistumiseksi tukea voidaan myöntää yhdistyksen jäsenten lisäksi myös oikeustieteen opiskelijoille.

Tukea voidaan lisäksi myöntää muihin urheiluoikeuden tieteellisiin seminaareihin osallistumiseksi. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että tuen myöntämiselle on olemassa erityisiä perusteita. Yhdistyksen hallitus päättää tuen myöntämisestä tällöin tapauskohtaisesti erikseen.