Palkintosääntö

 

 

URHEILUOIKEUDEN LAURI TARASTI –PALKINTO

 

 

1. Urheiluoikeuden Lauri Tarasti -palkinnon tarkoitus on tukea urheiluoikeuden kehittämistyötä Suomessa.

 

2. Ensisijaisena palkinnon myöntämisperusteena on uusi urheiluoikeuteen vaikuttava kirjallinen teko Suomessa. Toissijaisesti palkinto voidaan myöntää muunlaisesta suomalaista urheiluoikeutta merkittävästi edistäneestä teosta.

 

3. Palkinto on 2.000 - 3.000 euroa palkinnon saajan ansioituneisuuden mukaisesti. Se jaetaan vuosittain tai harvemmin riippuen ehdokkaiden korkeatasoisuudesta. Palkintolautakunta kokoontuu vuosittain käsittelemään mahdollisia palkinnon saajia.

 

4. Palkintolautakunnan nimeää Urheiluoikeuden yhdistyksen hallitus siten, että yhdistyksen kulloinenkin puheenjohtaja on lautakunnan puheenjohtaja ja jäseninä ovat Urheilu- ja oikeus -vuosikirjan kulloinenkin toimittaja sekä yliopistomaailmaa edustava jäsen. Sihteerinä toimii Urheiluoikeuden yhdistyksen kulloinenkin sihteeri. Lauri Tarasti kutsutaan mahdollisuuksien mukaan osallistumaan palkintolautakunnan kokouksiin, mutta ilman äänivaltaa.

 

5. Palkinto luovutetaan tavallisesti yhdistyksen vuosikokouksessa.

 

6. Lauri Tarasti suorittaa kulloinkin palkintosumman yhdistyksen tilille, josta se toimitetaan voittajalle. Näitä varoja käsitellään yhdistyksen erillisvarallisuutena. Palkinnonsaajan tulee ilmoittaa palkinto verotuksessaan verohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lauri Tarasti turvaa testamentillaan palkinnon myöntämisen ainakin kymmeneksi kerraksi ajan hänestä jätettyä. 

 

7. Tämän palkintosäännön ja sen muutokset hyväksyy Urheiluoikeuden yhdistyksen hallitus Lauri Tarastin suostumuksella, mikäli sellainen on saatavissa.