Markus Juhola

 

Markus Juhola 

Hallituksen puheenjohtaja, Jalkapallon Pelaajayhdistys ry

Jalkapalloilijan elämänuran tukijana

 

Jalkapallon Pelaajayhdistys ry on saavuttanut 10 vuoden iän. Toimintaa on kehitetty kärsivällisesti, ja nykyään pelaajayhdistys toimii tavoitteellisesti ja määrätietoisesti jalkapalloilijan elämänuran tukijana. Lause kuulostaa mahtipontiselta, mutta sen toteutuminen vapaaehtoistoiminnalla on mahdollista verkostoitumalla ja laajalla yhteistyöllä. Tavoitteen toteutumisen ehtoihin on lisättävä vielä yksi osa-alue:aktiiviset jäset. Aktiiviset jäsenet toimivat yhdistyksen toiminnan liikkeellepanevana voimana.

Ajatus jalkapalloilijoiden pelaajayhdistyksen perustamisesta nousi pintaan jo 1970-luvulla. Silloin myös tehtiin ensimmäiset yritykset toiminnan käynnistämiseksi. Aika vain ei ollut kypsä pelaajayhdistyksen toiminnalle. Yritykset hiipuivatkin nopeasti.

Ajatus heräsi uudelleen 1980-luvulla. Tuolloin Suomesta alkoi siirtyä jalkapalloilijoita ulkomaille pelaamaan. Siellä he tutustuivat ulkomaisten pelaajayhdistysten toimintaan, ja ajatus vastaavien yhdistysten perustamiseksi Suomeen syntyi.

Pelaajien keskuudessa vallitsevan mielipiteen mukaan jalkapalloilijoille tarkoitettu pelaajayhdistys olisi tarpeen pelaajien etujen suojelemiseksi ja asioiden ajamiseksi eteenpäin. Yhdistyksen perustamissuunnitelmat syntyivätkin pian. Kehittämistyö suunniteltiin toteutettavaksi yhteistyössä muiden lajiliittojen kanssa.

Yhdistys potkaistaan liikkeelle

Ajatuksista siirryttiin tekoihin 7.5.1990, kun yhdistyksen perustamiskirja laadittiin. Allekirjoittaneina olivat Jari Europaeus, Olavi Huttunen ja Esa Pekonen. Heidän aktiivisuutensa ansiosta yhdistys sai alkunsa.

18.5.1992 pidettiin perustamiskokous, jossa valittiin puheenjohtajaksi

Jari Europaeus, varapuheenjohtajaksi Olavi Huttunen, rahastonhoitajaksi Ari Heikkinen ja sihteeriksi Ari Hjelm.

Yhdistys rekisteröitiin 9.7.1992 nimellä Suomen Liigafutaajat ry.Puheenjohtajana toimi Jari Europaeus. Toiminnan muita puuhamiehiä olivat Esa Pekonen ja Olavi Huttunen. Yhdistys löysi myös mestaruussarjatason vaikutusmuotonsa, kun jokaisesta joukkueesta valittiin yksi pelaaja edustamaan seuraansa. Yhteyshenkilötoiminta on yhä tärkeä osa yhdistyksen toimintaa.

Jalkapallon Pelaajayhdistys lähti verkkaiseen alkuun. Aktiivitoimijat pelasivat omissa seurajoukkueissaan, jolloin aikaa ja tarmoa keskittyä yhdistysasihin oli niukasti. Vuosien varrella uusien nuorempien pelaajien saapuminen kokeneiden yhdistystoimijoiden tueksi on auttanut pelaajayhdistystä eteenpäin.

Uusia pelaajia ja yhdistystoimijoita avainpaikoille

Vuonna 1994 Jalkapallon pelaajayhdistys sai uudeksi puheenjohtajakseen Petri Jakosen. Hän hoiti tehtävää vuoteen 1996. Vuonna 1994 yhdistyksen ensimmäiseksi toiminnanjohtajaksi nimettiin Joni Kallioinen. Muita yhdistyksen aktiivijäseniä olivat Tommi Koivistoinen ja Mika Palmgren. Vuonna 1996 puheenjohtajaksi valittiin Mika Palmgren, joka hoiti tehtävää vuoteen 1997 asti. Hän toimi myös toiminnanjohtajana vuodesta 1996 eteenpäin. 1998 puheenjohtajaksi valittiin Tommi Koivistoinen. Toiminnanjohtajan tehtäviä hoiti Jyrki Rovio.Vuonna 2000 puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Rovio. Samalla yhdistettiin toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan tehtävät. Vuoden 2000 lopulla puheenjohtajaksi valittiin allekirjoittanut Markus Juhola.

Aluksi yhdistyksen tärkeimpänä tavoitteenamme oli koota pelaajat yhteen ja vaihtaa ajatuksia jäsenten kesken. Yhdistys alkoi rakentamaan tulevaisuutta yhdessä pelaajayhdistyksen sidosryhmien kanssa.Peruslähtökohtana oli, että pelaajien edut tulevat parhaiten ajetuiksi, kun niistä huolehditaan yhdessä kaikkien jalkapallotahojen kesken.

Vuosien kuluessa niin yhdistyksen kuin pelaajien juridinen asema on vahvistunut, joka on suurelta osin yhdistyksen lainopillisen neuvonantajan Mika Palmgrenin ansiota. 90 -luvun puolivälin jälkeen juridiset kysymykset ovat olleet vahvasti sidoksissa urheilutoimintaan ja suhde vain tiivistyy. Yhdistyksen kehityksen kannalta on ollut merkittävää, että se hyväksyttiin juridisesti lajiliittojen rinnalle vaikuttamaan asioihin, jotka koskivat yhdistyksen jäseniä. Pelaajat ovat kokeneet lainopillisen neuvonnan hyvin tärkeäksi.

Yhdistyksen tunnettavuuden lisääntyessä yhteistyömahdollisuudet eri alojen yritysten ja eri urheilulajien toimijoiden kanssa on lisääntynyt tasaisen varmasti. Eri alojen asiantuntijoiden apu yhdistyksen kehittämisessä on ollut ja on jatkossakin korvaamaton. Yhdistys on toiminut koko historian aikana vapaaehtoistyöperiaatteella, joka on pakottanut luomaan verkoston, joka kykenee vastaamaan jäsenien moninaisiin tarpeisiin. Yhdistys on pyrkinyt tyydyttämään, ainakin osittain, seuraavia tarpeita: tiedon, koulutuksen, juridiikan, varainhoidon, vakuutusturvan ja vapaa-ajan osa-alueet.

Yhdistyksen yhteistyö laajenee edelleen. Vuonna 2001 yhdistys liittyi kansainväliseen pelaajayhdistykseen FIFPro:hon. FIFPro on lyhenne sanoista Federation Internationale des Footballeurs Professionnels ( International Federation of Professional Footballs' Associations ). FIFPro on kaikkien viiden maanosan pelaajayhdistysten kattojärjestö.Liitto on perustettu 1965 ja siinä on tällä hetkellä 42 jäsenmaata. Kansallisella tasolla yhdistys oli perustamassa yhdessä Suomen Jääkiekkoilijat ry:n ja Salibandyn Pelaajayhdistys ry:n kanssa Suomen Urheilijoiden Unioni ry:n, jonka tavoitteena on laaja-alainen yhteistyö pyrkimyksenä turvata ammattiurheilijan nykyasema ja tulevaisuus.

Aktiivinen jäsen yhdistyksen dynamo

Yhdistyksen jäseneksi voivat kuulua kaikkia jalkapalloa ammatikseen tai harrastuksekseen pelaavat miehet ja naiset. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hyväksyä jalkapalloilun saralla ansioitunut henkilö tai yhdistyksen hyväksymä henkilö. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hakevan on laadittava kirjallinen jäsenhakemus.

Jäsenellä on jalkapalloilijana haaveita. Haaveet ulottuvat kehittymisen, voittamisen ja menestymisen jatkumoon. Unelmat toteutuvat kokonaan tai osittain. Jäsen tekee uhrauksia ja sitoumuksia. Kesät on ohjelmoitu tarkkaan, talvellakaan ei enää ole vapaa-ajan ongelmia. Sitoutuminen on antaumuksellista. Sosiaalinen elämä on vilkasta. Joukkuelajin suosio näkyy otsikoissa, kentällä ja kentän ulkopuolella. Jäsen huolehtii kunnostaan. Epäonnistumisen ja onnistumisen paineet on siedettävä.

Kun yhteiskunnan raskaat rakenteet, urheilun erityiskohtelun lainalaisuudet tai urheilijan arkipäivän raadollisuus pyörähtävät jalkapalloilijan kohdalle, on joukkueurheilija useimmiten yksin. Pelaajayhdistykselle tilanne on voimavara. Perustan luo yhdistystoimijat, jotka ovat nähneet tehtäväkseen edistää ja kehittää yksittäisen jalkapalloilijan mahdollisuuksia. Jalkapallon Pelaajayhdistyksen toiminnan ehtona on, että vapaaehtoistyöhön ryhtyvät ovat liikkeellä yhteisen hyvän -periaatteella. Henkilökohtaisen hyödyn tavoittelu pitää olla toissijaista.

Aktiivinen jäsen saa aikaan toimintaa yhdistyksessä hyvin pienillä toimenpiteillä: soittamalla, lähettämällä postia, vastaamalla yhdistyksen esittämiin kysymyksiin ja keskustelemalla. Jäsen on aktiivinen yhdistystoimija tiedottamalla omakohtaisia kokemuksia ja mielipiteitä, jotka suuntaavat yhdistyksen päämääriä ja ohjaavat yhdistysta toimimaan.

Jäsen on toimijan roolin lisäksi aktiivinen vaikuttaja, mikäli pohdinnassa on omien tärkeiden asioiden lisäksi ripaus solidaarisuutta ja toisten ihmisten huomioonottamista. Aktiivisten vaikuttajien ansiosta Jalkapallon Pelaajayhdistys ry voi jatkaa määrätietoista jalkapalloilijan elämänuran tukemista.

Jalkapalloyhdistysterveisin

Markus Juhola

Jalkapallon Pelaajayhdistys ry

Hallituksen puheenjohtaja