Mika Palmgren

 

MIKA PALMGREN

Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari

PÄÄKIRJOITUS

Urheiluoikeuden yhdistyksen jäsenlehti ilmestyy totuttuun tapaan syksyllä. Tämän vuoden jäsenlehti on saanut uuden ilmeen. Siitä kiitos opetusministeriölle, joka taloudellisesti tuki lehden kannen toteuttamista. Kiitoksen ansaitsee myös mainostoimisto Poutapilvi Admiral, joka vastasi kannen suunnittelusta. Ainakin allekirjoittaneen mielestä kansi kuvaa sitä "painiottelua", mikä joskus on havaittavissa yhteiskunnan pelisääntöjen s.o. lakien ja asetusten ja toisaalta urheilun pelisääntöjen s.o. lajiliiton kilpailusääntöjen välillä.

Urheiluoikeuden jäsenlehti haluaa edelleen pysyä urheiluoikeuden asiantuntijalehtenä. Tämän vuoksi lehti sisältää eri oikeudenalojen ja eri urheiluelämän vaikuttajien laatimia artikkeleja. Niitä ei ole kirjoitettu palstamuotoon, koska olemme pitäneet nykyistä esitystapaa lukijaystävällisempänä. Koska jäsenlehden kustantamisesta on pääsääntöisesti vastannut Urheiluoikeuden yhdistys ja opetusministeriö myöntämiensä avustusten kautta, ei lehteen taloudellisista syistä ole tarvinnut enemmälti myydä mainostilaa, mitä pidän lehden uskottavuuden kannalta tärkeänä.

Tämän vuoden jäsenlehteä ei olisi syntynyt ilman niitä henkilöitä, jotka ovat "talkoohengellä" kirjoittaneet artikkeleja. Laadullisesti artikkeleja arvioitaessa voin huomata, että ne ovat asiantuntijoiden kirjoittamia ja kelpaisivat esimerkiksi yliopistotason urheiluoikeuden opetuksen lähdemateriaaleiksi. Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille.

Asiasisällöltään tämän vuoden lehti on pureutunut muun ohessa sponsorisopimusten ongelmakenttään. Professori Ari Saarnilehdon artikkeli "sponsorisopimuksiin liittyvästä korvausvastuusta" ja OTK Noora Jokelan artikkeli "urheilusponsorin intressien turvaaminen sopimuskumppanin julkisuuskuvan muuttuessa" ovat keskeistä lähdemateriaalia sellaisten tapahtumien jälkeen, mitä sponsorienkin kannalta koettiin Lahden MM-hiihdoissa alkuvuonna. Paljon julkisuudessa olleesta " Lahden dopingjupakasta ", kuten selvitysmies Lauri Tarasti itse asian ilmaisee, Tarasti on kirjoittanut lehteemme artikkelin asian taustoista. Rainer Anttilan artikkeli luo mielenkiintoisen aspektin urheilun sponsorisopimuksiin urheilun kattojärjestön SLUn näkökulmasta. Käytännössä sponsorisopimusten arvonlisäverokysymyksiin liittyy useita hankalia kysymyksiä , joita Juha Laitinen on ansiokkaasti käsitellyt artikkelissaan.

Professori Esko Linnakangaan artikkeli on sellainen lähdemateriaali, johon jokaisen lajiliiton ja seuran talousasioista vastaavan tulisi huolella perehtyä varsinkin nyt, kun kilpailutoiminnan yhtiöittämisestä on tullut jonkinlainen " muoti-ilmiö" ilman, että yhtiöittämisen oikeudellisia vaikutuksia urheilun parissa harvemmin mielletään. Suomen ensimmäisen urheiluoikeuden professuurin haltija, professori Heikki Halilan artikkeli Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaa koskevilta osin on varsin mielenkiintoinen. Urheiluelämän piirissä on toisaalta olemassa selviä paineita siihen suuntaan, että urheilu riita-asioita pitäisi käsitellä muissa kuin yleisissä tuomioistuimissa ja samanaikaisesti urheilun oikeusturvalautakunnan toimivallan laajuus on ehkä

" ylimitoitettu " urheiluväen piirissä.

Olen tyytyväinen lehden sisältöön ja toivotan lukijoille antoisia lukuhetkiä urheiluoikeuden parissa!

 

Mika Palmgren

päätoimittaja

Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari